Borlänge kommuns logotyp

Insteget

Insteget är en verksamhet för dig som står långt utanför arbetsmarknaden. Vi stöttar dig i din utveckling och syftet är att stärka din arbetsförmåga efter dina behov.

Insteget är en verksamhet vars syfte är att stödja dig i din utveckling och stärka din arbetsförmåga. Det vi gör på Insteget är därför till stor del individbaserat med individuella samtal och aktiviteter utifrån dina behov. Detta för att kunna skapa en personlig handlingsplan utifrån just dina behov för att ge dig stöttning ut i arbetslivet eller till att börja studera.

Samarbete med myndigheter

Insteget samarbetar även med olika myndigheter för att stödja dig närmare arbetsmarknaden. Vi har regelbundna konsultationer med Socialtjänsten, Region Dalarna och Försäkringskassan. Allt för att hitta den bästa lösningen för dig.

Insteget är till för dig som är folkbokförd i Borlänge kommun, du är mellan 18 och 64 år och är i behov av samordnat stöd från olika myndigheter.

Rätt verktyg och motivation

Instegsteamet består av tre arbetsmarknadshandläggare med en lång erfarenhet av att arbeta med människor som under längre perioder försökt för att ta sig in/tillbaka på arbetsmarknaden. Genom ett lösningsfokuserat arbete vill vi att de som vänder sig till oss ska få möjligheten att hitta rätt verktyg och finna sin egen motivation till att ta steget ut i arbetslivet, med vår hjälp och stöttning.

Nära kontakt med en handläggare

Aktiviteter inom Insteget är individanpassade. Du och din handläggare lägger in aktiviteterna tillsammans i din planering på Insteget. Du kommer till exempel regelbundet att ha samtal med din handläggare.

Övriga aktiviteter som kan ingå i planeringen är exempelvis arbetsträning, praktik, frukost/fikagrupp, gruppaktiviteter, stresshantering och uteaktiviteter.

Kontakt för aktörer som remitterar:
Linda Bergnér, samordnare Insteget
linda.bergner@borlange.se

Första mötet

Efter att du skickat in en intresseanmälan kommer en arbetsmarknadshandläggare kontakta dig för att ge dig en tid för ett första möte. Att medverka i Insteget är kostnadsfritt och all personal har tystnadsplikt. Du kommer få skriva på ett samtycke vid första mötet med handläggaren.

Personer som remitteras från en aktör (Försörjningsstöd, Försäkringskassan eller Region Dalarna), ska skriva på samtycke och aktören scannar in samtycket och skickar till samordnaren Linda Bergnér.

Du kan se hur samtyckesblanketten ser ut nedan.