Borlänge kommun

Välkommen att skicka in en intresseanmälan till Insteget!

Insteget är en verksamhet vars syfte är att stödja dig i din utveckling och stärka din arbetsförmåga. Det vi gör på Insteget är således till stor del individbaserat med individuella samtal och aktiviteter utifrån dina behov. Detta för att kunna skapa en personlig handlingsplan utifrån just dina behov för att ge dig stöttning ut i arbetslivet eller till att börja studera.

Insteget samarbetar även med olika myndigheter för att stödja dig närmare arbetsmarknaden. Vi har regelbundna konsultationer med Socialtjänsten, Region Dalarna och Försäkringskassan. Allt för att hitta den bästa lösningen för dig.

Insteget är till för dig som är folkbokförd i Borlänge kommun, du är mellan 18 och 64 år och är i behov av samordnat stöd från olika myndigheter.

Instegsteamet består av tre arbetsmarknadshandläggare med en lång erfarenhet av att arbeta med människor som under längre perioder försökt för att ta sig in/tillbaka på arbetsmarknaden. Genom ett lösningsfokuserat arbete vill vi att de som vänder sig till oss ska få möjligheten att hitta rätt verktyg och finna sin egen motivation till att ta steget ut i arbetslivet, med vår hjälp och stöttning.

Aktörer som remitterar, kontakta Annika Runvik- Stenkvist, Samordnare Insteget

Första mötet

Efter att du skickat in en intresseanmälan kommer en arbetsmarknadshandläggare kontakta dig för att ge dig en tid för ett första möte. Att medverka i Insteget är kostnadsfritt och all personal har tystnadsplikt. Du kommer få skriva på ett samtycke vid första mötet med handläggaren.

Du kan se hur samtyckesblanketten ser ut nedan.