Borlänge kommuns logotyp

Sänk trösklarna

Sänk trösklarna är en utbildningsmöjlighet för dig som är utlandsfödd och som har försörjningsstöd. I de utbildningar som erbjuds har vi blandat yrkesubildning med svenskundervisning.

Får jag jobb efter utbildningen?

Den här utbildningen ger dig kunskap och inblick i ett yrke samtidigt som du läser yrkessvenska och vardagssvenska. Under tiden får du också hjälp av studie- och yrkesvägledare. Vissa av utbildningarna förstärker dina möjligheter att få ett arbete direkt, medan andra är förberedande inför vidare studier på Vuxenutbildningen.

Tänk på

Du kan själv påverka dina möjligheter genom att lära dig så mycket svenska som möjligt och göra en riktigt bra arbetsinsats under yrkespraktiken. Att du exempelvis tar egna initiativ, passar tider och visar stort intresse för arbetet uppskattas av alla arbetsgivare.

Mer information

Har du frågor om utbildningarna är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på 0243-740 00 eller kommun@borlange.se

Utbildningar - kommande och pågående

 • Gods och terminal - pågående
 • Barnskötare - avslutad
 • Professionell lokalvårdare - avslutas under maj 2021
 • Utbildning för byggbranschen - avslutas under maj 2021

Sänk trösklarna, ett ESF-finansierat arbetsmarknadsprojekt

Sänk trösklarna är ett ESF-finansierat projekt som drivs av näringslivskontoret och Arbetsmarknadsenheten i Borlänge kommun. Syftet med projektet är att matcha näringslivets behov med Borlängebor som har intresse för yrket och ett behov av att förbättra sin vardags- och yrkessvenska. Alla yrken vi utbildar i är av Arbetsförmedlingen identifierade som bristyrken. Under 2019-2021 planeras följande utbildningsinsatser:

 • Vård- och omsorg (två utbildningar)
 • Barnomsorg
 • Professionell lokalvårdare
 • Byggbranschen (specialyrken, exempelvis ställningsbyggare, golvläggare och undertaksmontör)

Yrkeskunskap i kombination med svenskastudier.

Genom den här utbildningsformen får deltagarna ökade kunskaper om ett specifikt yrke samt om förhållanden på den svenska arbetsmarknaden. Utöver dessa kunskaper får deltagarna också möjlighet att studera yrkessvenska och ordinarie SFI. Projektet fångar upp breda målgrupper som via utbildningarna erhåller kunskaper som långsiktigt för deltagarna närmare egen försörjning.

Yrkesnära, tack vare Borlänges näringsliv

Yrkesintroduktionsutbildningarna är beroende av att företag och organisationer inom de branscher som saknar arbetskraft erbjuder yrkespraktik till deltagarna. Kontakterna med respektive bransch har påvisat öppenhet och insikt om att projektet i sig kan lösa delar av utmaningen med kompetensförsörjning. Målet är att 40 procent av arbetsgivarna ska anställa en eller flera av deltagarna.

Resultatmål för deltagare:

 • 100 procent ska ha förbättrat sin förmåga att kommunicera på svenska
 • 80 procent ska bedömas som anställningsbara
 • 50 procent ska ha en anställning eller vara antagna till vidareutbildning

Resultatmål för arbetsgivare och kommun:

 • 40 procent av arbetsgivarna ska, efter genomförd yrkesintroduktionsutbildning, anställa en eller flera av deltagarna
 • Kommunens kostnader för försörjningsstöd för utbildningsdeltagarna har minst halverats 12 månader efter avslutad utbildning. Kvinnorna ska stå för merparten av minskningen