Borlänge kommuns logotyp

Utbildning

I Borlänge kommun finns många olika former av utbildningar. En utbildning kan påverka ditt liv, dina barns uppväxt eller rent av platsen där du bor på.

I Borlänge finns möjligheter att studera på olika nivåer, till exempel yrkesutbildningar och högskola. Du kan också studera på distans, varva teori och praktik och kan få olika typer av stöd under tiden du studerar.

Flera vägar till samma yrke

Alla yrken kräver inte långa studier. Det finns kortare yrkesutbildningar, till exempel både på yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning. Många yrken med kortare utbildning är också bristyrken, som det är lätt att få jobb just nu.

Arbetsförmedlingen: yrken och studier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtidsyrken

Fram till 2024 kommer det att råda fortsatt brist på utbildad personal inom många yrken. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 200 yrken. Att ha en utbildning kommer att bli ännu viktigare för att få ett jobb under de kommande åren. Störst jobbchans har de som satsar på en karriär inom vården eller skolan.

Arbetsförmedlingen: framtidsyrken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du driva eget företag och förverkliga dina idéer? Inom Borlänge gymnasieskola har du möjlighet att under ett år starta, driva och avveckla ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Enligt Svenskt Näringsliv skriker Sverige efter nya företagare, vill du bli en av dem? Då är UF något för dig. Skolan erbjuder en handledare/lärare som under ditt UF-år kommer med praktiska tips och handfasta råd. Du ska även ha en rådgivare inom näringslivet. Under UF-året får du träna på kompetenser som att våga knyta kontakter, testa din uthållighet, våga prata inför folk samt träna på att sälja. Initiativförmåga och företagaranda är en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Tveka inte, starta ditt UF-företag på gymnasiet!

UF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildning och vägledning

Den kommunala vuxenutbildningen är en del av det svenska utbildningssystemet. Välj utbildning efter dina förutsättningar och ambitioner. Du kan också få stöttning med frågor som rör studie- och yrkesval.

Vuxenutbildning och vägledning

Om du har kortare utbildning än 9 år, eller om du behöver repetera ämnen på grundnivå för fortsatta studier, finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

Kurserna inom grundläggande nivå motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Innehåll och arbetssätt är anpassade till vuxnas erfarenheter och sätt att lära. Utbildningen är till för dig som:

  • inte gått i skolan på länge
  • inte har grundskolekompetens eller motsvarande
  • behöver förbereda dig för studier på gymnasial nivå.

    Läs mer om studier på grundskolenivå

En gymnasial utbildning för vuxna motsvarar de nationella programmen för gymnasieskolan. Du väljer själv om du vill studera för en gymnasieexamen eller enstaka kurser.

Utbildningarna riktar sig främst till dig som saknar hela eller delar av en gymnasial utbildning eller vill bli behörig till högskola/universitet.

Läs mer om studier på gymnasienivå

En yrkesutbildning leder till en yrkestitel inom ett speciellt område. Yrkesutbildningarna innehåller praktik och ger goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning. Exempel på utbildningar är vård och omsorg, mekaniker, snickare, målare, elektriker, svetsare, CNC-operatör, kock, bagare med mera.

Läs mer om yrkesutbildningar

Svenska för invandrare är för dig som ännu inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare kallas sfi.

När du läser sfi får du både grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskap om det svenska samhället. När du avslutat en kurs får du ett betyg. Sfi vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål.

Läs mer om svenska för invandrare (sfi)

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar.

Läs mer om sfi med yrkesutbildning


Underhållstekniker inom processindustrin är en yrkeshögskoleutbildning. Det finns en hög efterfrågan - närmare 2500 välutbildade underhållstekniker behövs per år i Sverige de kommande åren. Utbildningen är anpassad till vad företagen vill att du ska kunna när du kommer ut i arbete. Över 90 procent av studenterna har fått jobb efter avslutad utbildning.

Efter avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som underhållstekniker och kan söka jobb som arbetsledare, underhållstekniker, processtekniker eller servicemontör. Du får ett "Europass" - en engelsk översättning av din examen om du vill jobba i andra länder.

Läs mer om yrkeshögskola (YH)

Yrkesintroduktionsutbildningar

Sänk trösklarna är en utbildningsmöjlighet för dig som är utlandsfödd och som har försörjningsstöd. I de utbildningar som finns i Sänk trösklarna har vi blandat yrkesubildning med svenskundervisning.

Sänk trösklarna är ett ESF-finansierat projekt som drivs av näringslivskontoret och Arbetsmarknadsenheten i Borlänge kommun. Syftet med projektet är att matcha näringslivets behov med Borlängebor som har intresse för yrket och ett behov av att förbättra sin vardags- och yrkessvenska. Alla yrken vi utbildar i är av Arbetsförmedlingen identifierade som bristyrken.

Läs mer om Sänk trösklarna

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarnas starka koppling till näringsliv och organisationer i Dalarna ger studenterna goda möjligheter till arbete efter examen. Studera på campus Borlänge och Falun eller på distans inom utbildningsprogram: data och IT, idrott och hälsa, språk, undervisning, ekonomi, samhälle, turism, kultur, medier, design, teknik och natur, vård, medicin och socialt arbete.

Högskolan Dalarna - utbildning och forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans med Högskolan Dalarna och Vuxenutbildningen erbjuder Borlänge kommun utbildningar/tjänster inom arbetsintegrerade utbildning. Du arbetar som lärare i Borlänge kommun under hela studietiden med lön.

Arbetsintegrerade lärarutbildningar