Borlänge kommuns logotyp

Introduktion till Vård och Omsorg

Introduktionsutbildning till vård och omsorg ger dig grundläggande förkunskaper till yrket vårdbiträde/undersköterska. Under utbildningstiden får du möjlighet att prova på och lära dig ett flertal av de arbetsuppgifter som förekommer inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg, LSS.

Ansökan

Du kan ansöka under perioden 2 november - 6 december 2020.

Ansök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på: 0243-740 00 eller kommun@borlange.se

Om utbildningen - snabba fakta

  • Utbildningen är 30 veckor lång
  • Du studerar 8 timmar om dagen, 40 timmar i veckan
  • Yrkessvenska för personal inom vård och omsorg och inom funktionshinderomsorg
  • SFI-studier utifrån dina förkunskaper
  • Grundläggande yrkesundervisning inom vård och omsorg och inom funktionshinderomsorg
  • Yrkespraktik inom kommunens särskilda äldreboenden och LSS-boenden
  • Utbildningsstart 25 januari 2021

Mer information

Introduktionsutbildningen inom vård och omsorg består av grundläggande teoretisk undervisning inom hygien, sekretess i vård- och omsorgsarbete, serviceuppgifter, sociala uppgifter, personlig omvårdnad, demenssjukdom, hälsopedagogik, kommunikation och bemötande. Du kommer också att arbeta med praktiska övningar i metodrum samt med ergonomi och lyftteknik. Utbildningen omfattar även digital kompetens och arbetsmarknadskunskap för att i framtiden kunna söka arbete inom vård och omsorg.

Cirka hälften av utbildningstiden är du ute på praktik på ett eller flera äldreboenden eller på ett eller flera LSS-boenden. Där får du, med hjälp av erfarna handledare, lära dig att utveckla förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Under utbildningen kommer du samtidigt att stuera yrkessvenska och sfi på din individuella nivå tillsammans med dina kurskamrater.

Vem kan söka utbildningen?

Du som är utlandsfödd och har försörjningsstöd från kommunen är välkommen att söka. Det är också viktigt att du är intresserad av att arbeta inom vård och omsorg och motiverad att lära dig så mycket svenska som möjligt.

Ansökan är öppen 2 november - 6 december. Ansökningslänk finns högst upp på denna sida.

Får jag jobb efter utbildningen?

Vi kan inte garantera att du får ett arbete efter utbildningen, men dina möjligheter är goda om du fullföljer och klarar yrkescertifieringen. Det är viktigt att du visar vilja att lära dig yrket, både under teorin och när du har praktik. Under utbildningstiden får du hjälp av studie- och yrkesvägledare och handläggare på arbetsmarknadsenheten.