Borlänge kommuns logotyp

Vår värdegrund

Våren 2011 samlades över 500 medarbetare i olika konstellationer med ett både tydligt och svårt uppdrag; Ta fram en värdegrund för alla oss som jobbar i Borlänge kommun. Nu, flera år senare, genomsyrar värdegrunden allt vårt arbete.

Visst snubblar vi ibland, så måste det få vara. Men så länge vi har ambitionen och viljan att efterleva de tre kärnfulla meningarna är vi på rätt väg. Och så länge vi avsätter tid för reflektion och diskussion tillsammans med kollegor, borgar vi för att värdegrunden både lever och blir starkare.

Borlänge kommuns värdegrund

Jag finns här för Borlängebon

Det innebär att jag har fokus på mitt uppdrag.
Jag är professionell och trevlig i mitt bemötande.

Jag gillar utmaningar

Det innebär att jag vågar tänka nytt och bidra till förändring.
Jag vill utvecklas och växa, samt jag är stolt över mitt arbete.

Jag möter varje människa med öppenhet

Det innebär att jag visar respekt för alla jag möter.
Jag har tilltro till människor och ser allas lika värde.

Vi har 138 värdegrundsambassadörer

Det förstås av stor betydelse att våra chefer inspirerar och lyfter fram vikten av att alltid ha värdegrunden som en kompass i det jobb vi gör. Chefen behöver däremot inte göra allt själv. Till hjälp finns 138 värdegrundsambassadörer som har uppdraget att stötta chefer i det kontinuerliga arbetet. Våra ambassadörer är utbildade för uppgiften och har dessutom tillgång till material för diskussion, reflektion och utveckling.

På hyllan gör värdegrunden ingen skillnad

En värdegrund kan värma hur mycket som helst, men på hyllan gör den aldrig skillnad. Tvärtom behöver vi kontinuerligt påminnas, djupdyka och reflektera kring vad värdegrunden innebär i vår arbetsvardag. Tillsammans med kommunens chefer jobbar våra värdegrundsambassadörer för att alla våra medarbetare ska känna till och anamma värdegrunden. Framför allt finns värdegrunden med oss varje dag. I mötet med Borlängeborna, varandra och människor som är nyfikna på vårt arbete.

  • Ingen giltig användare vald.