Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

Aspirantprogrammet

Dalarnas kommuner ökar takten för att attrahera, rekrytera och behålla morgondagens talanger. Aspirantprogrammet genomförs som ett led i den satsningen. Borlänge kommun är självklart med!

Aspirantprogrammet är ett program som pågår under drygt ett år och innehåller allt från föreläsningar och studiebesök till tid för reflektion. Mellan utbildningsträffarna utför deltagarna uppgifter och övningar som är kopplade till den egna arbetsplatsen. Alla antagna deltagare väljer en mentor, vars roll är att agera bollplank för funderingar, tankar och idéer.

Utbildningen består av ett antal block, bland annat:

  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Mötesteknik
  • Retorik
  • Gruppdynamik
  • Grundläggande ledarskap
  • Förändringshantering

Ambitionen med aspirantprogrammet är att rusta och engagera framtidens ledare, så att du känner dig trygg med att söka en chefs- eller projektledartjänst i Borlänge kommun.

Aspirantprogrammet 2020

Programmet startar i november 2020 och varar i ett år, med elva heldagsträffar som innehåller allt från föreläsningar till tid för reflektion.

Mellan utbildningsträffarna utför deltagarna uppgifter och övningar kopplade till den egna arbetsplatsen. Alla antagna deltagare väljer en mentor, vars roll är att agera bollplank för funderingar, tankar och idéer. Första träffen för mentorer och deltagare är i november 2020.

Anmäl ditt intresse till din närmsta chef senaste den 13 september 2020. För praktiska frågor kring ditt deltagande i programmet eller övriga frågor kontakta HR-kontoret. Mer information om programmet finns även på intranätet.

Vad tycker de som gått programmet?

"Aspirantprogrammet har fått mig att omvärdera synen på ledarskap"
Kristoffer Bergkvist, enhetschef kost- och lokalservice

"Aspirantprogrammet utmanar mig att vara modig"
Tovelinn Eriksson, strateg i sociala sektorn

”Aspirantprogrammet gav mig extra motivation”
Helena Faktus, enhetschef hållbarhet

”Aspirantprogrammet har gett mig en gemenskap”
Rengin Hajo, enhetschef kost- och lokalservice