Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

"Aspirantprogrammet har fått mig att omvärdera synen på ledarskap"

Kristoffer Bergkvist, enhetschef kost- och lokalservice

”Aspirantprogrammet har varit en otrolig sund mix av utbildning och teori, samt möjligheten att interagera med människor från hela Dalarna som vill ungefär samma sak och har ledarskapsambitioner. Det har varit en resa, med allt från vad jag trodde var chef- och ledarskap innan jag gick programmet, till hur det har utvecklats under resans gång och fortfarande gör i praktiken.

Aspirantprogrammet har fått mig att omvärdera synen på ledarskap, vad är ledarskap och hur får jag med mig gruppen? För min del blev det rätt omgående att gå från teori till praktisk tillämpning, eftersom jag fick en chefsroll under själva programtiden. Det passade mig väldigt bra och jag fick direkt omsätta lärdomarna från utbildningen blandat med nya erfarenheter. I den aktuella chefsrollen ansvarade jag för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Eftersom jag inte själv har den bakgrunden var det nyttigt att ha insikten om att de som jobbar i verksamheten är experterna och min roll är att skapa förutsättningar för att de ska kunna nå sin fulla potential."

Kristoffers tips - att våga ta steget

Låt det inte stanna vid en tanke, sök! Aspirantprogrammet är roligt, utmanande och vill du lära dig mer om ledarskapsfrågor är det programmet att söka.

Ta rygg på de som du tycker är bra. Leta förebilder, i synnerhet för Aspirantprogrammet men också generellt. Hitta dina guldkorn av människor som du ser upp till och har förtroende för.

Våga fråga! Jag tror generellt att vi är ovana att ställa frågan om utbyte till personer som vi ser upp till för att dela tips och råd. Jag ser stor nytta med att både bjuda in mig själv och andra för att helheten ska bli bättre.