Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

”Aspirantprogrammet har gett mig en gemenskap”

Rengin Hajo, enhetschef kost- och lokalservice

"Tack vare aspirantprogrammet har jag lärt mig hur jag bättre kan stötta mina kollegor, men jag hade inte avsikten att aspirantprogrammet att jag måste bli chef. Jag kände att det var något som fattades hos mig, jag ville kunna göra rätt för mig i mötet med människor och hantera situationer på ett rättvist sätt. På den vägen är det, jag fick jag kontakt med aspirantprogrammet och sökte till det.

Jag har alltid funnit inspiration hos rektorer och chefer, att vara som en spindel i nätet och kunna inspirera medarbetare. Det viktiga är helhetssynen och att jag som ledare kan ge förutsättningar för medarbetarnas specialkunskaper, erfarenheter och idéer.

Gemenskapen i studiegruppen var extra roligt under Aspirantprogrammet. Vi kom från olika kommuner, vilket gjorde att jag fick träffa många nya människor. Att se och lyssna på andras berättelser och kunskaper, samt vilka erfarenheter som de hade med sig, var något som var väldigt givande för min del.

Aspirantprogrammet har inte bara gett mig förutsättningar för att bli en bra chef. Det har också stärkt mig som person, både i arbetslivet och hemma. Jag har fått en annan bild och förståelse för människors personligheter. Med den kunskap jag fått är det nu mycket enklare att göra rätt och lättare kunna tolka situationer jag ställs inför."