Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

Anita J Hellsten

Anita J Hellsten, enhetschef mottagningsenheten:

"Visst har jag under mina år i kommunen ibland fått förfrågningar om att jobba på andra ställen, men jag har aldrig på allvar varit på väg. Att jag inte nappat har inte med bekvämlighet eller rädsla att göra -  jag har bara alltid känt mig väldigt nöjd med Borlänge kommun som arbetsgivare. Det är väl också därför jag arbetat här i 38 år!

Jag skulle beskriva Borlänge kommun som en trygg men spännande arbetsgivare. Borlänge är en kommun i ständig utveckling och här finns en öppenhet mot att ta sig an och klara utmaningar. Jag får stort förtroende som anställd och har frihet och möjlighet att påverka arbetet tillsammans med kollegor, något jag verkligen värdesätter. Både kommunledning och chefer visar stor tillit och jag upplever att det finns en lyhördhet gentemot arbetstagarens behov.

Den som vill har verkligen stor möjlighet att utvecklas inom organisationen. Där jag jobbar nu är ingen dag den andra lik och jag lär mig något nytt hela tiden. Jag gillar och inspireras av den utmaningen!"