Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

Mahad Musse

Mahad Musse, enhetschef ordinärt boende:

"Jag började som vikarierande enhetschef inom äldreomsorgen i april 2016 men är numera anställd tills vidare. Värdegrunden fick jag ta del av i samband med anställningsintervjun och tyckte om budskapet. Den sätter människan i fokus och lägger grunden för arbetet på ett bra sätt. Min känsla är att de allra flesta inom kommunens organisation verkligen efterlever värdegrunden och är lojala med sitt uppdrag; att finnas här för Borlängebon och möta människor med öppenhet.

Rollen som enhetschef lockade mig för att den ger mig chansen att vara med och bidra, göra nytta och utveckla verksamheten. Jag tycker också om utmaningen att ha personalansvar. Jag måste hela tiden vara beredd att utvecklas själv för att kunna möta var och en i personalen på bästa sätt. För mig är det viktigt att få jobba i en trivsam miljö med bra kollegor som stöttar och backar upp när det behövs. Jag uppskattar också en chef med ett tydligt ledarskap, vilket jag har här. Som arbetsgivare erbjuder Borlänge kommun en hel del bra förmåner, till exempel möjligheten till deltidsarbete enligt modellen 80-90-100*, friskvårdsbidrag, semesterväxling och rabatterat pris på kollektivtrafik. Även om min dröm är att en dag få arbeta med det jag utbildat mig till; arbeta som läkare i Sverige, kan jag just nu inte tänka mig något bättre jobb än det jag har som enhetschef i Borlänge kommun."

*) 80-90-100 handlar om att anställda i Borlänge kommun från 63 års ålder kan erbjudas att minska sin arbetstid. Den anställde minskar då sin arbetstid till 80% av normal sysselsättningsgrad men får 90% av sin tidigare lön och oförändrad tjänstepension.