Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

PO Flodström

P-O Flodström, arbetsmarknadscoach:

"Det var delvis en lekfullhet i språkbruket som lockade mig att söka projektanställningen i Borlänge kommun. Det var inte så formellt och stelt; inte så mycket statlig myndighet över annonsen.

Jag kom också till en arbetsplats där jag upplever att vi har en öppenhet och gemenskap samt fokus på individen vi är här för att hjälpa. Kommunens värdegrund sammanfaller mycket väl med mina egna värderingar. Att möta andra med öppenhet är alltid viktigt och i mitt jobb är det också en grundförutsättning för att lyckas med uppdraget.

Något annat som är positivt med att arbeta inom kommunen, är att det är okej för saker att ta lite tid. Med det menar jag inte att vi medvetet drar ut på saker och ting. Däremot är det inte en resultatjakt på samma sätt här som det kan vara när man är anställd inom ett vinstdrivande företag. Det finns inga dubbla lojaliteter att ta hänsyn till – jag är helt enkelt här för individen och har uppdraget att hitta fungerande och långsiktiga lösningar för Borlängebon i fråga.

För övrigt är det viktigt för mig att ha roliga kollegor som vågar skämta och ta plats med sina olika personligheter och egenheter. Det är härligt med skratt i sorlet på en arbetsplats. Skratt och gemenskap finns här på AME. Vi är olika, men ett bra gäng!"