Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

Robin Slott

Robin Slott, mark- och exploateringsingenjör:

”Borlänge kommun är spännande som arbetsgivare. Jag känner att det inom organisationen verkligen finns en vilja att utvecklas och det händer något nytt hela tiden. Jag har bara jobbat här sedan september 2018 men det känns klockrent; jag trivs jättebra! Stimulerande, utvecklande arbetsuppgifter och en chef som litar på och ger mig förtroende är sådant som gör att jag trivs på en arbetsplats. Kollegorna är förstås också jätteviktiga; att det är trevligt i korridor och personalrum.

Jag är utbildad lantmätare och har tidigare jobbat för Lantmäteriet. Där tog  jag emot ansökningar, bland annat från kommuner, och var med och fattade beslut. Nu kommer jag in i processen mycket tidigare och får se den från andra hållet. Jag får vara med hela vägen - ända från idéstadiet kring vad vi vill med Borlänge, till översiktsplan och detaljplan. Det är också väldigt inspirerande att på plats kunna se det faktiska, fysiska resultatet av sitt arbete när det exempelvis byggs nya bostäder.

Jag har redan rekommenderat Borlänge kommun som arbetsgivare till vänner inom min bransch. Det jag betonat då är bland annat det goda ledarskapet, just det här att man känner tillit och får förtroende. Sedan är det skönt att  det är en så lättsam stämning. Man känner sig välkommen och kommer snabbt in i gänget här.”