Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

Behovsanpassade utbildningar

Nya förutsättningar, lagar och regler skapar nya behov som vi möter upp med ett smörgåsbord av utbildningar, som exempelvis:

Aspirantprogram för blivande chefer. Ett utvecklingsprogram för personer som ännu inte är chefer, men som gärna vill bli det.

Mer om Aspirantprogrammet i Borlänge kommun

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildning som ger grundläggande kunskaper i innebörden av OSA samt på vilket sätt man som chef kan jobba med dessa frågor.

Arbetsmiljö. Utbildning som ger verktygen, råden och kunskaperna till chefer som har ett betydande arbetsmiljöansvar.

Systemsyn. Grundläggande utbildning i systemsyn som ger goda kunskaper kring Borlänge kommuns synsätt och arbetsmodell.

Rekryteringsprocessen. Utbildning som gör rekrytering enklare och säkrare.

Rehabiliteringsprocessen. Grundläggande utbildning som ger inblick i ansvaret som vilar på arbetsgivaren samt verktyg för att följa lagar och möta den sjukskrivne på ett givande sätt.

Projektstyrning. Utbildning som ger en stabil grund att utgå ifrån i sammanhang då projekt ska drivas.

Heroma. Grundkunskaper i Heroma, systemet för tidrapportering och löner.

Medarbetarsamtal. Stödjande utbildning som är till nytta vid medarbetarsamtal och andra individuella möten.