Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

Ledarfilosofi

För att ge våra chefer så goda förutsättningar som möjligt tror vi att de uttalade förväntningarna är viktiga. Med det menar vi att en ledare kan behöva något att luta sig emot, en utpekad riktning som fungerar stöttande både när allt flyter och när utmaningen knackar på.

Vi har därför, tillsammans med chefer i kommunen, tagit fram en ledarfilosofi som vi hoppas ska ge dig både stöd och en tydlig bild av de förväntningar vi har på varandra.

Tydlig

 • Jag tar ansvar för verksamheten och för att uppsatta mål nås.
 • Jag tar ansvar för att Borlänge kommuns värdegrund levandegörs i min verksamhet.
 • Jag är ett föredöme, det är mina handlingar som räknas.

Modig

 • Jag vågar agera.
 • Jag uppmuntrar och stödjer kreativitet och initiativkraft.
 • Jag strävar efter att förstå helheten och är lojal med fattade beslut.

Kommunikativ

 • Jag skapar delaktighet i syfte att nå verksamhetens mål.
 • Jag skapar entusiasm inför en uppgift genom samverkan och samarbete.

Långsiktig

 • Jag skapar tid för reflektion för mig och mina medarbetare.
 • Jag reflekterar inför viktiga eller svåra beslut om vilka värden som är viktiga.

Coachande

 • Jag vill att mina medarbetare ska växa och utvecklas.
 • Jag visar inlevelse i mina medmänniskors behov.
 • Jag följer upp och återkopplar genom att ge feedback.