Borlänge kommuns logotyp

Jobba i Borlänge kommun

Ledarskapsprogram

Vi har höga förväntningar på våra chefer. Det ställer i sin tur krav på oss som arbetsgivare, inte minst när det handlar om att ge våra chefer så goda förutsättningar som möjligt.

Ett av landets bästa ledarutvecklingsprogram

Utvecklande ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap är ett ledarskapskoncept som är utvecklat av Försvarshögskolan. Numer används konceptet framgångsrikt också på den civila marknaden. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme, där etik och moral står högt i kurs.

Coachande ledarskap

Det dagliga ledarskapet sätts i fokus i Coachande ledarskap. De kunskaper, insikter och verktyg chefen får med sig sär direkt användbara i rollen som ledare. Utbildningen ger, förutom omfattande kunskap, tillgång till en personlig coach som ger konkreta råd och kunskaper utifrån chefens specifika förutsättningar.

Medarbetardriven chefstödd utveckling (MCU)

Motiverade medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för givande verksamhetsutveckling och hög måluppfyllelse. I ett välmående arbetslag växer kreativiteten, effektiviteten och förmågan att ta tillvara på kunskap och kompetens. Medarbetarnas förståelse för olika sammanhang och en gemensam syn på kommunens uppdrag är ytterligare viktiga faktorer för långsiktigt hållbara och goda resultat för kommunen och Borlängeborna. I MCU får chefer kunskaper och insikter som är direkt användbara i mötet med medarbetare.

Ledarforum - två gånger per år

Två gånger om året träffas alla chefer under en heldag för att djupdyka i ett intressant tema, själva och med hjälp av inbjudna gäster. Ledarforumen kan handla om ledarutveckling, vår styrmodell, värdegrunden eller kompetensförsörjning. Syftet med ledarforum är att inspirera och kompetensutveckla i ledarskapet och skapa en gemensam syn på ledarskapet. Ledarforum ger möjlighet till information, beredning, förankring och dialog i viktiga chefsfrågor samt gemensamt arbete kring styrmodellen.

Ledarfrukostar - fyra gånger per år

Vi chefer träffas och äter frukost tillsammans under tiden vi får information om aktuella frågor. Syftet är att inspirera och informera om positiva saker som händer och utmaningar som vi står inför. Därmed vill vi skapa kännedom om vad som är på gång, öka stoltheten över allt det positiva som sker, skapa synergieffekter och helhetstänk, kunna bidra till varandras verksamheter med kunskap och praktisk hjälp.