Borlänge kommuns logotyp
Youtube: Romme Alpin - Det är lätt att vara framgångsrik

Klicka på bilden ovan för att se klippet "Romme Alpin - Det är lätt att vara framgångsrik" på Youtube.

Fakta om näringslivet

Borlänge har en stark historia som industristad, främst inom stål- och pappersindustrin. De senaste årtiondena har antalet jobb inom industrin minskat och områden inom bland annat IT och handel har växt.

Borlänge är Dalarnas största stad och fortsätter att växa. Inte minst märks det på en större efterfrågan av bostäder, arbetskraft och kultur- och fritidsutbud.

Från ful och farlig till kreativ och framgångsrik

Fler människor väljer att bosätta sig i Borlänge, samtidigt som förfrågningar av nya etableringar ökar. Kanske beror det på målinriktat arbete för att Borlängeborna ska trivas i Sveriges minsta storstad och ersätta Borlänges farliga rykte från 1990-talet.

Borlänge har en stark industritradition och en lika stark drivkraft för att skapa
egna förutsättningar för framtiden. Det centrala läget i regionen och de goda kommunikationerna har gjort Borlänge till en knutpunkt som gynnar näringslivet. Från stadens största industri SSAB har en rad små och medelstora företag vuxit fram.

Nav för innovationer, kommunikationer och kreativitet

Myndigheter som Trafikverket och Transportstyrelsen har sin bas i Borlänge
och utgör ett nav i Sveriges transportcentrum. Deras verksamheter har även
gjort Borlänge till en IT-tät stad och gynnsam miljö för nätverk och samarbeten.
Dalarna Science Park är en innovationsarena för nya och etablerade företag
och Högskolan Dalarnas utbildningar och forskning bidrar till nya uppfinningar,
affärsidéer och nätverk.

Musik och kultur är en av grundpelarna i Borlänge, där världstenoren Jussi Björling, diktaren Johan Olof Wallin och bandet Mando Diao bara är några av kulturskaparna som kommer från staden. Just kulturella och kreativa näringar fått allt större betydelse inom olika genre som musik, film, konst och slöjd.

Nätverk och samarbeten

Händelsestad och unika besöksmål

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksregion och i Borlänge finns mycket att uppleva, oavsett om det är restaurang- och nöjesliv eller friluftsliv och kulturaktiviteter som lockar. Över en miljon gästnätter per år skapas årligen genom unika besöksmål i kultur- och naturmiljöer, som Ornässtugan, Gyllbergen eller alpina anläggningen Romme Alpin, som är Sveriges fjärde största skidort.

Framtiden

Precis som resten av landet kommer Dalarna och Borlänge att genomgå en generationsväxling på arbetsmarknaden de kommande åren. Antalet pensionsavgångar är stort och välutbildad arbetskraft kommer att behöva rekryteras både inom offentlig- och privat sektor. Det faktum att framtiden ständigt är närvarande gör att Borlänge har förutsättningar att klara generationsväxlingen på arbetsmarknaden bättre än många andra och är en tillgång för näringslivet.

Borlänge och Falun har tillsammans 110 000 invånare och är en viktig motor för Dalarnas län och har tillsammans en gemensam översiktsplan för städerna.

Visste du att i Borlänge