Borlänge kommuns logotyp

Nätverk och samarbeten

Våra dörrar står öppna för ny kunskap, innovation, kreativitet och handlingskraft.

Vår övertygelse är att hållbarhet och attraktivitet bara kan uppnås om vi
kompletterar vår egen expertis med andras. Vi hoppas att du är en av de som vill
bidra till vårt växande Borlänge.

Länkar till företag, organisationer och lokala nätverk 

Aktuellt

Nätverk och samarbeten

Nedan finns länkar till företag, organisationer och lokala nätverk.

Affärsutveckling och starta eget

Almilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller både företag som är i startupfas och befintliga företag.

Coompanionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utvecklar kooperativt företagande och erbjuder skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning.

Leader/Dalälvarnas Utvecklingsområde länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär en metod för att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar. Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014–2020.

NyföretagarCentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder branschoberoende och kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning genom hela starta-företag-processen. Ett tips, se också webbplatsen Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med praktisk och nyttig information och service från olika myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för personer som ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag.

Business Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder tjänster till företags internationalisering, som kvalificerad rådgivning och etableringsstöd. Uppdraget är att Sverige ska bli mer attraktivt att göra affärer med och bidrar därför med expertis för att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Erbjuder även tjänster för investeringar i Sverige.

Exportkreditnämnden, EKNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en affärspartner till exporterande företag och banker. De försäkrar små och stora affärer i de flesta av världens länder. EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

Plats- och stadsutveckling

BID (Business Improvement District Borlänge) är en process med syftet att stärka affärsverksamheter och platsens attraktionskraft. I samarbetet ingår kommunala förvaltningar, Borlänge Energi och de kommunala fastighetsbolagen Tunabyggen och Hushagen. Representanter från näringslivet som Kupolen, IKEA, Savills IM och ÅF samt de stora fastighetsägarna i Borlänge centrum, Diös, Masmästaren, Vi Förenade, HSB och Jernhusen.

Borlänge Centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ordnar fyra större evenemang i centrum under året, Vår i centrum,
Sommar i centrum, Höst i centrum (Höstmarknad i Hantverksbyn) och Jul i centrum. Kontaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Borlänge Centrum om du vill arrangera eller delta i ett evenemang.

Föreningar och organisationer

Dalarna Businesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en förening av företag i Dalarna, för alla företag i Dalarna.

Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Företagarna verkar för att skapa förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är företagens företrädare i Sverige. Uppdraget är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor att verka och växa.

Tips

A-Kassan för egenföretagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är för dig som är egenföretagare och kan vara en bra försäkring om verksamheten skulle gå omkull. Som egenföretagare har du precis som anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet.

Allabolag.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en sökmotor om bolags verksamhet och ekonomisk status.

Borlänge och Dalarna

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en statlig myndighet som fungerar som en länk mellan människor/kommuner och regering/riskdag och centrala myndigheter. Myndigheten arbetar med att ge tillstånd och utöva tillsyn till övergripande samhällsplanering.

Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna.

Sverige

Bolagsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för register och statistik om företag och föreningar.

Kommerskollegiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för Sveriges utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en fri handel inom och utanför EU.

Näringsdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för regeringens näringslivspolitik.

Patent- och registreringsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteransvarar för registrering av företag, patent, varumärke, mönsterskydd med mera.

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett samarbete med en webbplats med praktisk och nyttig information och service från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för personer som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag.

BID (Business Improvement District Borlänge) är en process med syftet att stärka affärsverksamheter och platsens attraktionskraft. I samarbetet ingår kommunala förvaltningar, Borlänge Energi och de kommunala fastighetsbolagen Tunabyggen och Hushagen. Representanter från näringslivet som Kupolen, IKEA, Savills IM och ÅF samt de stora fastighetsägarna i Borlänge centrum, Diös, Masmästaren, Vi Förenade, HSB och Jernhusen.

Borlänge Centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ordnar fyra större evenemang i centrum under året, Vår i centrum,
Sommar i centrum, Höst i centrum (Höstmarknad i Hantverksbyn) och Jul i centrum. Kontaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Borlänge Centrum om du vill arrangera eller delta i ett evenemang.

Visit Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett destinationsbolag med övergripande ansvar för utvecklingen av Dalarnas besöksnäring. Bolaget ägs av Dalarnas 15 kommuner.

Dalabananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en intresseförening med 14 kommuner, som verkar Dalabanans utveckling på lång sikt.

Bergslagsbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett samarbetsprojekt med 14 kommuner. Partnerskap Bergslagsbanan arbetar för att näringsliv och medborgare längs banan ges möjlighet att fortsätta verka och leva längs banan.

Bergslagsdiagonalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett partnerskap med 17 kommuner och fyra regioner som driver arbetet med att utveckla vägnätet mellan landskapen.

Partnerskap E16 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär ett samarbete mellan Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby. Partnerskapet verkar för att driva vidareutveckling av E16 och kontinuerlig ökning till kommuners konkurrenskraft.

Västerdalsbanan är en intresseförening med kommuner längs banan. Syftet är att arbeta för ett ökat användande av banan främst för godstrafik.

Intresseföreningen Bergslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en intresseförening för att positionera Bergslagen nationellt och internationellt. 23 kommuner i fem län samt Region Dalarna, Region Värmland, Region Örebro län och landstinget i Västmanlands län är medlemmar.

IUC - Industriellt Utvecklings Centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra, ett så kallat innovationsnätverk.

Triple Steelixlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en regional satsning som ska göra stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Borlänge

Borlänge Centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns i hjärtat av Borlänge med butiker, personlig service, nöjen och tid för umgänge. Det finns 1600 parkeringsplatser och det går täta turer med buss både lokalt och regionalt samt att Borlänge Resecentrum ligger nära för anslutande tåg. Rececentrum ligger i sin tur precis vid Hantverksbyn och vackra Liljeqvistska parken.

Kupolen köpcentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är Dalarnas största köpcentrum med mängder av butiker, café och restauranger. På en shoppingyta på 32 500 kvm och cirka 4,6 miljoner besökare om året hittar du en mängd olika butiker med ett stort utbud av det du söker.

Norra Backa handelsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns butiker och restauranger med allt från hemelektronik till träningskläder och livsmedel. Här finns 2500 parkeringsplatser i anslutning till butikerna.

Organisationer

Mellansvenska Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en medlemsägd, oberoende och opolitisk ideell organisation som grundats av regionens företag. Uppdraget är att utveckla och underlätta handel, nationellt och internationellt, påverka politiska beslut som stöder regionen och företagen, samt erbjuda affärsnätverk och utbildningar.

Svensk Handellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti - och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag och stöttar medlemmar med lösningar, marknadsinformation, analyser, utbildning och rådgivning.

SAMIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation som bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. De samlar in ersättning för musikers och artisters räkning när inspelad musik sprids via radio/TV och vid offentliga framföranden.

SOMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Sveriges Oberoende Musikproducenter) är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag. SOM är organiserat som en ideell förening.

STIMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskapare och musikförlag.

Svenska Uppfinnareföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en allmännyttig och ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av uppfinnings- och innovationsfrågor. Föreningen driver uppfinnares frågor och verkar för förbättrade villkor.

Dalarna Science Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Syftet är att bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna och vara till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga genom att erbjudavälutvecklade processer till nya entreprenörer såväl som etablerade företag

Dalarnas Studentkårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en förening för alla som studerar vid Högskolan Dalarna. Verksamheten bygger på två delar, en utbildningsdel och en studiesocial del.

Dala Sports Academylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett kluster med Högskolan Dalarna, Falu kommun, Borlänge kommun, Region Dalarna, Dalarnas Idrottsförbund, Stiftelsen Teknikdalen och EU:s regionala utvecklingsfond.

Falun Borlänge Regionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har som regionens utvecklingsbolag uppdraget att öka regionens attraktionskraft genom marknadsföring och utvecklingsprojekt, med syfte att bidra till ett dynamiskt näringsliv och en hållbar tillväxt.

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har två campus – Campus Falun och Campus Borlänge Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet.