Borlänge kommuns logotyp

Platsutveckling

Stadsliv Borlänge

En ny organisation för samverkan har startats – Stadsliv Borlänge. Den ekonomiska föreningens syfte är att driva det fortsatta arbetet med platsutveckling i området som räknar in centrum, Kupolen, Norra Backa och stråken som knyter platserna samman.

Detta är ett resultat av det arbete som tidigare gjorts enligt processen BID – Business Improvement District. Arbetet med BID resulterade i en affärsplan med tillhörande handlingsplan och arbetet har utgått från fem fokusområden i samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare.

Läs mer om föreningen här: www.stadslivborlange.se Länk till annan webbplats.

BID - en modell för långsiktigt samarbete

BID, Business Improvement District, är en modell för långsiktigt samarbete mellan lokala aktörer inom både det privata och det offentliga, som tillsammans arbetar för att stärka platsvarumärket, attraktiviteten och ge ökad lönsamhet. Med ett gemensamt mål blir det enklare att nå framgång.

Svenska Stadskärnors BID-modell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktiviteter under BID-processen

BID-deltagarna har tillsammans tagit fram en affärs- och handlingsplan för utvecklingen av området som räknar in centrum, Kupolen, Norra Backa och stråken som knyter platserna samman. Fem områden har varit i fokus under arbetets gång; varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och rent, tryggt och säkert.

BID Borlänge affärsplan Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

BID Borlänge nulägesanalys Länk till annan webbplats.

Under BID-processen har elskåp folierats för att vara ett fint inslag med bilder från förr. Se karta över platserna här: Evenemang i Borlänge - Arrangera & delta - Borlänge Centrum (borlangecentrum.se)

Vill ditt företag sponsra ett elskåp?

Kontakta näringslivskontoret för mer information

Borlänge bilder från förr 1-10 Pdf, 50.8 MB, öppnas i nytt fönster.   11-20 Pdf, 52.9 MB, öppnas i nytt fönster.   21-30 Pdf, 55.5 MB, öppnas i nytt fönster.   31-40 Pdf, 33.7 MB, öppnas i nytt fönster.