Borlänge kommuns logotyp

Per Sjölander tar över stafettpinnen som näringslivschef efter Angelica Ekholm.

”Jag vill att näringslivet får möjlighet att lyckas”

Per Sjölander blir ny näringslivschef i Borlänge kommun i höst.

Borlänge kommuns nya näringslivschef har erfarenhet av både arbete i det offentliga och privata näringslivet. Per Sjölander har arbetat med etableringar och högskolans utveckling på näringslivskontoret i kommunen. Dessförinnan arbetade han inom bank- och finansbranschen i många år och har god kännedom om näringslivet i kommunen.

– Jag ser fram emot att vara närvarande i dialogen med det lokala näringslivet, framförallt i frågor som företagen har kontakt med kommunen och min roll blir att driva den interna dialogen så att det fungerar. Det viktiga är att näringslivet får möjlighet att lyckas, säger Per Sjölander, näringslivsutvecklare i Borlänge kommun.

Näringslivskontorets uppdrag är att utveckla företagsklimatet, genom att bland annat göra det enklare för företagande och göra det möjligt för etableringar av fler företag i kommunen. Borlänge befinner sig i en expansiv fas och flera företag står i kö för att etablera sig i kommunen.

– Per är rätt person att ta över som näringslivschef i Borlänge kommun. Han är väl insatt i arbetet som pågår och har ett framtidsperspektiv och driv som främjar näringslivs- och tillväxtfrågorna i kommunen, säger Angelica Ekholm näringslivschef i Borlänge kommun.

Per Sjölander börjar den nya tjänsten 1 augusti 2020 och byter av Angelica Ekholm som blir ny vd för Dalarnas Science Park.