Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Faisa Abdi, vd för QC-Renewable Energy AB.

Med solen som drivkraft och energikälla

FÖRETAGSBESÖK. Faisa Abdi är vd för nystartade QC-Renewable Energy AB som erbjuder hållbara tjänster och produkter inom solenergi och energieffektivisering.

Även om coronapandemin bromsat planerna något, så finns stora ambitioner för företaget som hon driver tillsammans med tre personer sedan januari år. Företaget riktar in sig på hållbara tjänster och produkter inom solenergi och energieffektivisering i både Sverige och Östafrika.

– Vi satsar på solenergi eftersom solen är den förnybara energikällan som minst skadar ekosystem och miljön, säger Faisa.

Faisa är född i Somalia och kom till Sverige som barn. Hon är uppvuxen i Örebro och flyttade till Malung för nästan nio år sedan. Där arbetade hon med sociala frågor och integration, vilket ledde till att hon blev bland annat samhällskommunikatör för flera orter i Dalarna.

– Jag ångrar inte att jag kom till Dalarna, jag skulle aldrig ha lärt mig så mycket om jag inte flyttat hit och så småningom kommit till Borlänge.

Hennes engagemang och driv kan liknas vid solens energi och värme. Hon ser ständigt nya möjligheter att utveckla och förfina uppgifter som hon tar sig an. Utöver sin roll som vd är hon också en av grundarna till föreningen Motivation Hope som är en förening som hjälper utsatta människor, bland annat genom att ordna tjejkvällar på Tjärna Ängar. Hon är också vice ordförande i det numera världskända Somalia bandy.

Hållbar energikälla som gör skillnad

Intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor fick henne att börja studera på energiingenjörsprogrammet Hållbara energisystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Högskolan Dalarna. Drivkrafterna bakom företaget är att kunna påverka och ändra synen på energianvändning och framställningen av densamma, samt att tillgången till el är väldigt liten i stora delar av världen. Bara i Östafrika saknar ungefär 130 miljoner människor el, samtidigt som en stor del av världen lever över sina tillgångar, till exempel om alla levde som vi gör i Sverige hade vi behövt 4,2 jordklot.

– Vi är övertygade om att det måste ske förändringar både för användning och produktion för att ersätta det traditionella fossila bränslet med mer hållbara sätt. Behovet finns också i Sverige. Vi behöver förbättra beteendet kring energianvändningen och användning av solenergi, trots att soltimmarna inte är lika många som i exempelvis Östafrika. Bara för att vi har tillgång till resurser kan vi inte använda dem hur som helst eftersom det påverkar klimatet, miljön, hälsan och ekonomin negativt, säger Faisa.

Faisa och medarbetarna gjorde grundliga undersökningar innan företaget startades, bland annat genom studiebesök i Somaliland för att skapa sig en bild av förutsättningar, nätverka och träffa potentiella kunder.

– Vi fick bra feedback när vi presenterade vår affärsidé, även om solenergin inledningsvis innebär en större startkostnad till skillnad från en dieselproduktion som traditionellt används i Somalia. Det positiva är att den investeringen redan inom sju år går det att ta igen och är alltså mer hållbar på lång sikt än dieselalternativet. Vi erbjuder system som är självförsörjande och när kunden får överskott kan den i sin tur sälja vidare elen, säger Faisa.

Kort och gott, hållbara tjänster och produkter med flera tänkbara värdefulla effekter för miljön, ekonomin och inte minst människors hälsa.

Solenergi

Källa: Solar Water Pump Technology Roadmap

Kunskap sparar på klimatet och plånboken

Det kostar samhället stora pengar varje år när hushållen inte sorterar avfall rätt. QC-Renewable Energy AB menar att genom relativt enkla åtgärder för energieffektivisering kan ge stora vinster både ekonomiskt som för klimatet.

– Vi har sett att det är låg förståelse för hur avfall ska sorteras, främst bland nyanlända och utrikesfödda. Styrkan i företaget är att vi har en mångfald av språk, kultur och att vi kan kommunicera på många olika sätt. Det underlättar för att uppnå beteendeförändring hos människor att sortera avfall. Därför är vårt primära fokus i Sverige att öka kompetensen för människor som bor i utsatta områden.

Det finns också andra positiva effekter.

– Vi märker att människorna i områdena blir stolta när det får lära sig att sortera rätt och blir mer delaktiga i samhället, säger Faisa.

QC-Renewable Energy tjänster kan påverka miljö, ekonomi och hälsa i positiv riktning för länderna kring ekvatorn med många soltimmar.