Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fler besökare i centrum

Fler besökare i centrum

Antalet besökare har ökat i Borlänge Centrum jämfört med förra året. Ja, det var ett tapp i början av pandemin, men sedan maj är antalet jämförbart eller till och med bättre än förra året.

Sett till septembers tio första dagar är trenden fortsatt positiv. Det är för tidigt att dra slutsatser, men i Borlänge har vi aktivt arbetat med omställningen inom handel, för att möta nya behov och skapa en stadskärna som är betydelsefull för den tid vi lever i nu. Borlänge har  kommit ganska långt, där centrum har utvecklats med en mix av aktörer som uppfyller boende och besökares behov.

Hur märks omvandlingen?

  • Fler besökare och potentiella kunder som rör sig i stadskärnan
  • Attraktivt område
  • Starka aktörer som grannar
  • Arbetsplatser med närhet till service

Framgångsfaktorer

Vi arbetar aktivt med att hitta nya etableringar som passar och stärker stadens service, handels- och restaurangutbud. Högskolan flyttar in i centrum, där kontorshotell med flexibla arbetsplatser nu är en naturlig del. Många nya bostäder planeras och vi ser en fortsatt förtätning av stadskärnan.

Det finns återigen har en livsmedelsbutik i stadskärnan, den här gången en med självbemanning. Tandvårdshus slog upp portarna hösten 2020, vilket är en sammanslagning av de två tidigare Folktandvårdsklinikerna i stan.

Förändringarna i stadsbilden ställer stora krav på samverkan, som bygger på ett gemensamt ansvar för utveckling av platsen. I det sammanhanget har BID-processen, som stärker samverkan mellan offentliga och privata aktörer, en viktig funktion.