Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Per Sjölander näringslivschef i Borlänge kommun

Per Sjölander, näringslivschef i Borlänge kommun

Borlänge tappar sju placeringar, men inte tron på ett gott företagsklimat

Idag har den årliga rankingen över företagsklimatet släppts.

Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet bygger delvis på enkätsvar från 180 av Borlänges cirka 5000 företagare.

Enkäten görs för att fånga upp attityder om vad företagarna själva sätter för betyg på företagsklimatet i respektive kommun. Enkäten är en måttstock kan man säga. Några frågor som sticker ut i årets enkät är områden som rör upphandling, bemötande och dialog, samverkan skola och näringsliv och trygghet. Det är frågor som vi på näringslivskontoret kommer lägga extra fokus det kommande året.

Inom kort kommer vi också bjuda in till ett tillfälle med Henrik Navjord, Svenskt Näringslivs regionchef, som går igenom rankingen, analyserar resultatet och svarar på frågor från dig som är företagare i kommunen.

Vi ska komma ihåg att årets ranking bygger på svar som lämnades innan pandemins utbrott. Det blir extra tydligt nu under coronapandemin att många yttre faktorer påverkar Borlänges utveckling. Vissa branscher är mer utsatta än andra och effekterna av pandemin kommer också påverka näringslivet på sikt.

Samtidigt som vi upplever en av de största kriserna i modern tid ser vi också positiva effekter, paradoxalt nog. Till exempel har digitaliseringen flyttats fram på bara några månader, som kanske skulle tagit flera år. Att så många företag har kunnat anpassa sig till nya förutsättningar på så kort tid, skapar robusthet och hållbarhet i verksamheter på sikt. Borlänge har klarat omställningar och breddat arbetsmarknaden tidigare, exempelvis med handel och IT-tjänster. Det är viktigt att komma ihåg och dra nytta av det för Borlänges framtida utveckling.

Jag vill också passa på att tacka dig som svarade på frågorna i näringslivskontorets egen mini-enkät ”4+1 frågor”, om hur du upplever att vara företagare i Borlänge. Synpunkter som vi tar med i helhetsarbetet för att förutsättningarna ska bli så bra som möjligt för att kunna starta och driva företag.

Missade du mini-enkäten går det naturligtvis bra att höra av dig till mig eller mina kollegor här på näringslivskontoret, om du har synpunkter, frågor, önskemål eller annat som gör att vi gemensamt kan skapa ett bra företagsklimat för dig och andra som bor, lever och verkar här i Borlänge. Väl mött!

Per Sjölander, näringslivschef i Borlänge kommun

Behöver du komma i kontakt med kommunen?

Det enklaste är att kontakta Borlänge kommuns servicecenter på telefon 0243-740 00 eller skicka e-post till kommun@borlange.se. 

Servicecenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt handläggare.

Tips till dig som är företagare i Borlänge

Extra stöd under pandemin

  • Krishjälpen för företagare med hjälp av affärsrådgivare eller jurister, redovisningsekonomer, beteendevetare och andra företagare för analys av företagets behov.