Borlänge kommuns logotyp

Corona - Krishjälp, information och företagsfrukost

Vi vet att det är många företag som påverkas hårt av coronapandemin. Här hittar du information om vår krishjälp och annat du som företagare vill veta i dessa tider.

Vi finns här för er!

Mejla oss på naringslivskontoret@borlange.se
eller ring på 0243-740 00 (via servicecenter), för vägledning och hjälp.

Tillsammans bromsar vi smittan.

Från svenska myndigheter:

Det blir en annorlunda sommar i år och för att så många som möjligt ska kunna njuta av den på ett säkert sätt är Sveriges företag, organisationer och arrangörer av verksamheter, mycket viktiga.

Det är många som anstränger sig för att hantera riskerna kring covid-19 och att du som verksamhetsutövare tar ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar spridningen av sjukdomen. För att underlätta arbetet har svenska myndigheter sammanställt en checklista och information. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa
smittspridningen.

Material att använda

Påminn dina besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Hjälp dina gäster med avspärrningsband, golvdekaler, gatupratare, affischer eller bordsryttare där det är risk för trängsel.

Varje bransch eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar. Därför har svenska myndigheter samlat länkar till kvalitetssäkrade webbsidor och dokument som visar hur myndigheter, branschorganisationer och företag informerar om smittskyddsåtgärder.

Minska covid-19-spridningen: råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner, skriva ut och använd materialet fritt.

Checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, gatupratarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bordsryttarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och affischerlänk till annan webbplats

Krishjälp till företagare i Borlänge

"Vilka av regeringens insatser är mitt företag berättigade till? Hur ansöker jag om medel? Hur går en permittering till?"

Få hjälp av affärsrådgivare eller jurister, redovisningsekonomer, beteendevetare och andra företagare. Boka ett första möte med näringslivskontoret, fysiskt-, eller telefon/digitalt för att föra en första analys görs av företagets behov.

Kontakta näringslivskontoret om du vill boka ett möte eller ansluta dig till nätverket. Se kontaktuppgifter ovan.

Samlad information för dig som företagare
Myndigheter och branschorganisationer.

Håll dig uppdaterad - följ oss i våra sociala medier.

Hjälp till att sprida goda exempel under #innovativadalarna