Borlänge kommuns logotyp

Alkohol, serveringstillstånd

Den gemensamma nämnden och ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) ligger i Falun och betjänar Borlänge, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Falun.

Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten behöver du, enligt alkohollagen, ett serveringstillstånd.

Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang. Här beskrivs hur du går till väga för att ansöka om tillstånd.

Med servering menas varje form av erbjudande av alkoholdrycker mot betalning, Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt kallas lättdrycker, till exempel lättöl och läskedrycker.

Med slutet sällskap menas en på förhand bestämd och begränsad krets av personer som har nå­gon form av gemensamt intresse utöver tillställningen med alkoholservering.

Mer information om alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om:

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel restauranger, för att få servera starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker.
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Det kan vara till exempel föreningar festvåningar och studentkårer. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält under marknadsdagar och festivaler.
  • Serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

ATL-kontorets uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig d.v.s. vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller risk för människors hälsa.

Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter ATL-kontoret behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter. Den som har stadigvarande serveringstillstånd kan även anordna provsmakning och har rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps efter anmälan till kommunen. 

Observera att ansökan om tillstånd till tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till en ungdomlig publik bedöms med stor återhållsamhet. 

Högst 12 tillfällen/år

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför beviljas för max 12 tillfällen/år eller för en sammanhängande period av maximalt 2 månader. 

Serveringstid

Normal serveringstid  enligt alkohollagen är mellan klockan 11.00 – 01.00.

Ansökan om serveringstillstånd för alkohol

Ansökan om serveringstillstånd görs (i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef) hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Avgifter och mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtycke

I samband med din ansökan ger du samtycke att vi samlar in namn- och företags-/Föreningsuppgifter för mätning av servicegrad. Informationen samlas in av ATL-kontoret, och det är Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge som är personuppgiftsansvarig. Vi delar dina uppgifter med Origo Group på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Origo Group kontaktar sökande part för servicemätning i syfte att Borlänge kommun ska få återkoppling i hur vi upplevs som myndighet.

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@borlange.se. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Kontakt

ATL-kontoret
E-post: ATLkontoret@falun.se
Telefon: 023-830 00 (Falu kommuns kontaktcenter)
Adress: Falu kommun, ATL-kontoret, 791 83 Falun