Borlänge kommuns logotyp

Avfall från verksamheter

Som verksamhetsutövare ska man ha kunskap om det avfall som uppstår i den egna verksamheten.

Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer
eller tjänsteföretag. Som verksamhetsutövare är man också skyldig att se till att avfallet transporteras av en godkänd transportör till en godkänd mottagningsanläggning.

För farligt avfall gäller särskilda regler.

Borlänge Energi- avfalllänk till annan webbplats

Naturvårdsverket- vägledning om avfalllänk till annan webbplats

Farligt avfall infoblad 2012.pdfPDF