Borlänge kommuns logotyp

Avfall från verksamheter

Som verksamhetsutövare ska man ha kunskap om det avfall som uppstår i den egna verksamheten.

Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i exempelvis industrier, affärer
eller tjänsteföretag. Som verksamhetsutövare är man också skyldig att se till att avfallet transporteras av en godkänd transportör till en godkänd mottagningsanläggning.

För farligt avfall gäller särskilda regler.

Borlänge Energi- avfalllänk till annan webbplats

Naturvårdsverket- vägledning om avfalllänk till annan webbplats

Farligt avfall infoblad 2012.pdfPDF

Senast uppdaterad: 12 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här