Borlänge kommuns logotyp

Bassängbad

Den som ansvarar för driften av en bassängen ska bedriva daglig kontroll och skötsel. Detta är en del av det egenkontrollprogram som ska finnas för varje anläggning.

Någon eller några gånger per år undersöks vattenkvaliteten i de allmänna bassängbaden och plaskdammarna av miljönämnden. Temperaturen mäts och vattenprov tas för både bakteriologiska och kemiska undersökningar. Vilka kemiska analyser som utförs beror på vilken reningsteknik som används. Anläggningens egenkontroll kan också gås igenom.

Den största mängden föroreningar i bassänger kommer från de badande själva. Föroreningarna kan bestå av bakterier, virus, hår, hud, textilfibrer, blod, saliv, svett, urin och avföring. Förutom detta även tvålrester, hudkrämer och rengöringsmedel.

Mängden föroreningar beror främst på antal badande, hur väl de badande tvättat sig före badet, att rening och desinfektion av vattnet fungerar och av temperaturen. Du som badar i bassängen kan alltså hjälpa till att hålla en bra kvalitet på vattnet genom att duscha ordentligt innan du hoppar i vattnet. Hög bakteriehalt är alltid ett tecken på att vattnet är förorenat. Bedömningen av vattnets kvalitet ur hygienisk synpunkt baseras främst på bakteriehalten. Hänsyn tas även till resultatet av de kemiska undersökningarna.

Anmälan badanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.