Borlänge kommuns logotyp

Bekämpningsmedel

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalie­inspektionen för att få säljas i Sverige.

Bekämpnings­medel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Kemiska bekämpningsmedel - ansökan om tillstånd för spridning Pdf, 536.5 kB, öppnas i nytt fönster.