Borlänge kommuns logotyp

Buller

Många människor störs av buller. Det vanligaste bullret i vår vardag kommer från vägtrafik. Buller från tåg, flyg, fläkt- och kylanläggningar, industrier, skjutbanor och motorbanor är andra vanliga orsaker till störning.

Buller i bostäder