Borlänge kommun

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som har sådana egenskaper att de betraktas som farliga för människors hälsa eller miljön. De kan t.ex. vara frätande, giftiga eller cancerogena. Därför finns det en rad regler när det gäller farligt avfall

Utökad anteckningsskyldighet för verksamheter som hanterar Farligt avfall

Fr o m 1 november 2020 ska du som producerar/hanterar farligt avfall rapportera antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya nationella avfallsregistret.

Du kan antingen göra detta via E-tjänst eller genom att ansluta ditt verksamhetssystem till ett API (Applikationssystem) framtaget av Naturvårdsverket.

Anteckningsskyldigheten gäller för verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • behandlar farligt avfall
  • mäklar eller handlar med farligt avfall

På Naturvårdsverket hemsida finns mer information:

Rapportera uppgifter till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om rapporteringssystem för farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallsregister, informationsmaterial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ska farligt avfall hanteras?

Det farliga avfall som uppstår ska omhändertas på ett så bra sätt som möjligt för hälsan och miljön. Farligt avfall får till exempel inte blandas med andra slag av farligt avfall eller annat slag av avfall, utan ska lämnas i så ”ren” form som möjligt för säkert omhändertagande och destruktion.

Transport av farligt avfall

Om du bedriver en verksamhet där farligt avfall uppkommer får du inte själv transportera detta till en anläggning som tar hand om avfallet. För en sådan transport krävs att du anlitar en transportör med tillstånd för transporten.

Du har även möjlighet att själv transportera visst farligt avfall men för detta krävs att du har erhållit tillstånd eller gjort en anmälan om detta hos länsstyrelsen.