Borlänge kommuns logotyp

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Den gemensamma nämnden och ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) ligger i Falun och betjänar Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Anmälan och avanmälan om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Från och med 1 juli 2017 har Sverige fått en ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare.

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Tillsammans med anmälan ska du även lämna in ett egenkontrollprogram, se nedan. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan.

Program för egenkontroll

Vid försäljning av e-cigaretter är du skyldig att kontrollera försäljningen, och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Där ska det bland annat framgå hur du kontrollerar åldersgränser och märkning av produkterna. Skicka in programmet för egenkontroll tillsammans med din ansökan.

Avgifter

Den gemensamma nämnden har antagit en gemensam taxa om 1500 kronor/år för varje försäljningsställe.

Regler för försäljning av e-cigaretter

För att få sälja e-cigaretter måste du:

  • vara säker på att personen som köper e-cigaretter eller påfyllningsbehållare är minst 18 år.
  • ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen, helst vid kassan.
  • kontrollera att e-cigaretterna eller påfyllningsbehållare som du säljer i din butik är märkta på rätt sätt. Förpackningarna måste vara märkta med svensk hälsovarning och innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration.

Kommunen och polisen kontrollerar butikerna där produkterna säljs.

Om du bryter mot reglerna kan du få förbud för att sälja e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare. Vid allvarliga brister kan du också få böter eller fängelse.

Övergångsbestämmelser

Produkter som tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet får fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden längst till och med den 1 januari 2018.

Reklam

Det får finnas viss reklam för e-cigaretter på försäljningsstället, men inte i radio, tv eller i tidningar.

Tillverkare och importörer

För dig som är tillverkare, importör eller utövar gränsöverskridande handel tillkommer ytterligare krav. Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten - e-cigaretter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag (2017:425) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan och information

Länk till falun.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.