Borlänge kommuns logotyp

Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett begrepp för samtliga lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Om du ska utföra sådana behandlingar måste du i många fall anmäla det. I regel ska alla behandlingar som punkterar huden anmälas men det finns några undantag.

Vad behöver jag anmäla?

Behandlingar som är stickande eller skärande, alltså punkterar hud och/eller slemhinnor och då det finns risk för blodsmitta ska anmälas.  Exempel på det är:

 • Tatuering och piercing
 • Kosmetisk tatuering och microblading
 • Hudvård där verktyg med små nålar används, microneedling, BB Glow
 • Fotvård där du använder skalpeller eller andra liknande verktyg
 • Akupunktur
 • Fillers, PRP och liknande injektionsbehandlingar. 

Vad behöver jag inte anmäla till kommunen?

Behandlingar i kosmetiskt syfte där huden inte punkteras eller behandlingar som står under annan myndighets tillsyn.

 • Hudvård där huden inte punkteras, exempelvis massage och ansiktsbehandling.
 • Nagelvård och pedikyr. Behandlingar i kosmetiskt syfte som inte penetrerar huden.
 • Hårvård.
 • Öron- och näshålstagning med Blomdahlsmetoden eller motsvarande metod som använder sterila engångsprodukter.
 • Laserbehandlingar.
 • Injektionsbehandlingar med botox. Dessa behandlingar går under hälso- och sjukvårdslagen och anmäls till IVO.
 • Hårborttagning med diatermi. Även om det är en nål som går ner i hårsäcken så har socialstyrelsen gjort bedömningen att risken för blodsmitta är minimal då behandlingen går ut på att bränna sönder hårsäcken för att förhindra hårväxt.

Anmälan ska göras senast 6 veckor före planerat startdatum. Du får inte påbörja behandling före klartecken från miljökontoret. Om du inte anmäler eller börjar för tidigt får du betala en sanktionsavgift.

Vad ska en anmälan innehålla?

Du behöver göra en anmälan via e-tjänst. Till anmälan bifogar du en ritning över lokalen där det framgår vad som är behandlingsrum och vad det finns för fasta installationer, till exempel handfat och toalett. Den behöver inte var skalenlig utan det går bra med en enkel ritning. Det går bra att fota ritningen om du inte har tillgång till skrivare och scanner.  Om du har ambulerande verksamhet ska du istället bifoga dina rutiner för rengöring och transport av instrument.

Anmälan hygienlokallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har bara ambulerande verksamhet, vad gäller för mig?

Ambulerande verksamheter, till exempel om du gör behandlingar hemma hos kunderna eller på arbetsplatser ska också de anmälas till miljökontoret. Om du är verksam i flera kommuner ska verksamheten anmälas i den kommun där du har platsen för rengöring av instrument. Det ställs samma krav avseende hygien, smittskydd och rengöring av instrument som det görs på verksamheter med fast lokal. Tänk på att du också behöver ha rutin på hur du säkert transporterar ditt material. 

Vad kostar det?

Det är lite olika kostnad för anmälan och tillsyn beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Du får alltid ett beslut om avgift som förklarar avgiftens storlek. I de allra flesta fall motsvarar anmälningsavgiften den årliga tillsynsavgiften. Tillsynsavgiften kan bestå av antingen en fast årlig avgift eller timavgift, också detta beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Tillsyn

Miljökontoret har tillsynsansvar över hygieniska verksamheter. Det gäller både de anmälningspliktiga och de inte anmälningspliktiga verksamheterna. Vid tillsyn kontrollerar vi att gällande lagar, regler och föreskrifter följs. Vi bokar oftast in våra tillsynsbesök men vi kan även komma oanmält, det gör vi till exempel om vi har fått in ett klagomål.

Verksamheten kan även behöva anmälas till bygg- och kartkontoret till exempel vid ändrad användning av bostadslokal till offentlig verksamhet och uppsättande av skyltar.

Socialstyrelsen - yrkesmässig hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats

Hygienlokal.pdfPDF

Infoblad om egenkontroll hyglokaler.pdfPDF