Borlänge kommuns logotyp

Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett begrepp för samtliga lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Om du ska utföra sådana behandlingar måste du i många fall anmäla det. I regel ska alla behandlingar som punkterar huden anmälas, antingen till kommunen eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) men det finns några undantag.

Nya regler från och med 1 juli 2021

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är ny tillsynsmyndighet över estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Det innebär att den som utför injektionsbehandlingar nu ska anmäla sin verksamhet till IVO istället för till kommunen. Även du som tidigare har varit anmäld till kommunen behöver göra en ny anmälan till IVO. Behandlingar som omfattas är i regel alla som innebär att något injiceras i huden, exempelvis botox, fillers och PRP.

Läs mer på IVOs hemsida där du också hittar anmälningsblanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt från 1 juli är också att även behandlingar där det finns risk för annan smitta än blodsmitta blir anmälningspliktiga till kommunen. Det gäller exempelvis användning av rakkniv mot huden eller håltagningspistol. Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att skicka in anmälan till miljökontoret.

Vad behöver jag anmäla?

Behandlingar som är stickande eller skärande, alltså punkterar hud och/eller slemhinnor och då det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmälas.  Exempel på det är:

 • Tatuering och piercing
 • Kosmetisk tatuering och microblading
 • Hudvård där verktyg med små nålar används, microneedling, BB Glow
 • Fotvård och pedikyr där du använder skalpeller, fothyvel eller andra liknande verktyg
 • Nagelvård
 • Akupunktur
 • Håltagning med håltagningspistol, tex Blomdahlsmetoden
 • Användning av rakkniv

Vad behöver jag inte anmäla till kommunen?

Behandlingar i kosmetiskt syfte där huden inte punkteras eller behandlingar som står under annan myndighets tillsyn.

 • Hudvård där huden inte punkteras, exempelvis massage och ansiktsbehandling
 • Hårvård
 • Laserbehandlingar
 • Injektionsbehandlingar med botox, fillers, PRP och liknande. Dessa behandlingar går under hälso- och sjukvårdslagen och anmäls till IVO
 • Hårborttagning med diatermi. Även om det är en nål som går ner i hårsäcken så har socialstyrelsen gjort bedömningen att risken för blodsmitta är minimal då behandlingen går ut på att bränna sönder hårsäcken för att förhindra hårväxt

Anmälan ska göras senast 6 veckor före planerat startdatum. Du får inte påbörja behandling före klartecken från miljökontoret. Om du inte anmäler eller börjar för tidigt får du betala en sanktionsavgift.

Vad ska en anmälan innehålla?

Du behöver göra en anmälan via e-tjänst nedan. Till anmälan bifogar du en ritning över lokalen där det framgår vad som är behandlingsrum och vad det finns för fasta installationer, till exempel handfat och toalett. Den behöver inte var skalenlig utan det går bra med en enkel ritning. Det går bra att fota ritningen om du inte har tillgång till skrivare och scanner.  Om du har ambulerande verksamhet ska du istället bifoga dina rutiner för rengöring och transport av instrument.

Anmälan hygienlokal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har bara ambulerande verksamhet, vad gäller för mig?

Ambulerande verksamheter, till exempel om du gör behandlingar hemma hos kunderna eller på arbetsplatser ska också de anmälas till miljökontoret. Om du är verksam i flera kommuner ska verksamheten anmälas i den kommun där du har platsen för rengöring av instrument. Det ställs samma krav avseende hygien, smittskydd och rengöring av instrument som det görs på verksamheter med fast lokal. Tänk på att du också behöver ha rutin på hur du säkert transporterar ditt material. 

Vad kostar det?

Det är lite olika kostnad för anmälan och tillsyn beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Du får alltid ett beslut om avgift som förklarar avgiftens storlek. I de allra flesta fall motsvarar anmälningsavgiften den årliga tillsynsavgiften. Tillsynsavgiften kan bestå av antingen en fast årlig avgift eller timavgift, också detta beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Tillsyn

Miljökontoret har tillsynsansvar över hygieniska verksamheter. Det gäller både de anmälningspliktiga och de inte anmälningspliktiga verksamheterna. Vid tillsyn kontrollerar vi att gällande lagar, regler och föreskrifter följs. Vi bokar oftast in våra tillsynsbesök men vi kan även komma oanmält, det gör vi till exempel om vi har fått in ett klagomål.

Verksamheten kan även behöva anmälas till bygg- och kartkontoret till exempel vid ändrad användning av bostadslokal till offentlig verksamhet och uppsättande av skyltar.

Socialstyrelsen - yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats.

Hygienlokal.pdf Pdf, 590.2 kB.

Infoblad om egenkontroll hyglokaler.pdf Pdf, 534.4 kB.

Vid frågor: kontakta miljökontoret via e-post miljokontoret@borlange.se eller dig till Borlänge kommuns servicecenter