Borlänge kommun

Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett begrepp för samtliga lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Om du ska utföra sådana behandlingar måste du i många fall anmäla det. I regel ska alla behandlingar som punkterar huden anmälas, antingen till kommunen eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Nya regler från och med 1 juli 2021

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är ny tillsynsmyndighet över estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Det innebär att den som utför injektionsbehandlingar nu ska anmäla sin verksamhet till IVO istället för till kommunen. Även du som tidigare har varit anmäld till kommunen behöver göra en ny anmälan till IVO. Behandlingar som omfattas är i regel alla som innebär att något injiceras i huden, exempelvis botox, fillers och PRP.

Läs mer på IVOs hemsida där du också hittar anmälningsblanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt från 1 juli är också att även behandlingar där det finns risk för annan smitta än blodsmitta blir anmälningspliktiga till kommunen. Det gäller exempelvis användning av rakkniv mot huden eller håltagningspistol. Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att skicka in anmälan till miljökontoret.

Vad behöver jag anmäla till kommunen?

Behandlingar som är stickande eller skärande, alltså punkterar hud och/eller slemhinnor och då det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmälas.  Exempel på det är:

 • Tatuering och piercing
 • Kosmetisk tatuering och microblading
 • Hudvård där verktyg med små nålar används, microneedling, BB Glow
 • Fotvård och pedikyr där du använder skalpeller, fothyvel eller andra liknande verktyg
 • Nagelvård
 • Akupunktur
 • Håltagning med håltagningspistol, t.ex. Blomdahlsmetoden
 • Användning av rakkniv

Välj lokal för din verksamhet med omsorg. Nedan hittar du informationsblad om vad som ska finnas i lokalen (Hygienlokal). Verksamheten kan även behöva anmälas till bygg- och kartkontoret till exempel vid ändrad användning av bostadslokal till offentlig verksamhet och uppsättande av skyltar.

Vad behöver jag inte anmäla till kommunen?

Behandlingar i kosmetiskt syfte där huden inte punkteras eller behandlingar som står under annan myndighets tillsyn.

 • Hudvård där huden inte punkteras, exempelvis massage och ansiktsbehandling
 • Hårvård
 • Laserbehandlingar
 • Injektionsbehandlingar med botox, fillers, PRP och liknande. Dessa behandlingar går under hälso- och sjukvårdslagen och anmäls till IVO
 • Hårborttagning med diatermi. Även om det är en nål som går ner i hårsäcken så har socialstyrelsen gjort bedömningen att risken för blodsmitta är minimal då behandlingen går ut på att bränna sönder hårsäcken för att förhindra hårväxt

Anmälan ska göras senast 6 veckor före planerat startdatum. Du får inte påbörja behandling före klartecken från miljökontoret. Om du inte anmäler eller börjar för tidigt får du betala en sanktionsavgift.

Vad ska en anmälan innehålla?

Du behöver göra en anmälan via e-tjänst nedan. Till anmälan bifogar du en ritning över lokalen där det framgår vad som är behandlingsrum och vad det finns för fasta installationer, till exempel handfat och toalett. Den behöver inte var skalenlig utan det går bra med en enkel ritning. Det går bra att fota ritningen om du inte har tillgång till skrivare och scanner. Ange i anmälan typ av ventilation (självdrag, mekaniskt) som finns i lokalen och behandlingsrummet. Dessa uppgifter kan du få från din hyresvärd eller fastighetsägaren. Om du har ambulerande verksamhet ska du istället bifoga dina rutiner för rengöring och transport av instrument.

Anmälan hygienlokal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har bara ambulerande verksamhet, vad gäller för mig?

Ambulerande verksamheter, till exempel om du gör behandlingar hemma hos kunderna eller på arbetsplatser ska också de anmälas till miljökontoret. Om du är verksam i flera kommuner ska verksamheten anmälas i den kommun där du har platsen för rengöring av instrument. Det ställs samma krav avseende hygien, smittskydd och rengöring av instrument som det görs på verksamheter med fast lokal. Tänk på att du också behöver ha rutin på hur du säkert transporterar ditt material. 

Anmälningsavgift

När du anmäler din verksamhet måste du betala en avgift för handläggningen enligt gällande taxa. Det är lite olika kostnad för anmälan beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Anmälningsavgiften tas ut i form av fast avgift. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet, administrativt arbete samt tillsynsbesök i lokalen.

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt och att du bifogar de uppgifter vi efterfrågar. Handläggningstiden riskerar annars att förlängas.

Årlig avgift och timavgift

De flesta anmälningspliktiga verksamheter klassas in för en fast årlig tillsynsavgift. Årsavgiften motsvarar det genomsnittliga tillsynsbehovet per år för verksamheten och baseras på en riskbedömning av branschen. Verksamheter som utifrån taxan ska betala en årlig tillsynsavgift får ett beslut om detta. Årsavgiften täcker tiden för den planerade och återkommande tillsynen. I tiden ingår tillsynsbesök, skrivelser, kontakter via telefon och e-post, samråd, inläsning, bearbetning av uppgifter och liknande som krävs för att föra ärendet framåt. När du gör en anmälan kommer du få information om din verksamhet klassas in för en årlig avgift eller inte.

Verksamheter som inte klassas in för årlig avgift timdebiteras vid tillsyn.

Tillsyn

Miljökontoret har tillsynsansvar över hygieniska verksamheter. Det gäller både de anmälningspliktiga och de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Vid tillsyn kontrollerar vi att gällande lagar, regler och föreskrifter följs. Vi bokar oftast in våra tillsynsbesök men vi kan även komma oanmält, det gör vi till exempel om vi har fått in ett klagomål.

Socialstyrelsen - yrkesmässig hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om hygienlokaler Pdf, 590.2 kB.

Information om egenkontroll Pdf, 534.4 kB.

Vid frågor: kontakta miljökontoret via e-post miljokontoret@borlange.se eller vänd dig till Borlänge kommuns servicecenter