Borlänge kommun

Köldmedier

Köldmedier kallas de kemikalier som används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För dig som bedriver yrkesmässig verksamhet och som äger eller använder en köldmedieanläggning gäller speciella regler.

I F-gasförordningen samt i förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen finns reglerna du som använder en köldmedieanläggning i din verksamhet behöver följa.

Operatören har ansvaret

Det är operatören som är ansvarig för att bestämmelserna följs. Operatör motsvarar verksamhetsutövare. I de fall ägaren inte bedriver verksamheten kan det alltså innebära att någon annan än ägaren blir ansvarig för att till exempel läckagekontroll och rapportering görs.

Installation av ny utrustning

Operatören ska underrätta miljökontoret före installation av utrustning som innehåller 14 ton CO2e köldmedium eller mer. Anläggningens totala köldmediemängd har inte någon betydelse för om miljökontoret ska informeras. Avgörande är istället den enskilda utrustningens köldmediemängd.

Återkommande läckagekontroll

Läckagekontroll ska ske regelbundet. Antalet kontroller som behöver utföras under ett år bestäms av mängden köldmedia som är installerad i utrustningen. Utrustning som innehåller mindre än 5 ton CO2e behöver inte kontrolleras.

Certifierade företag

Kontrollerna ska utföras av ett certifierat företag. Uppgift om vilka företag som är certifierade kan fås från Incert.

Incert om certifierade kontrollorgan Länk till annan webbplats.

Rapportering

Operatören ska rapportera resultatet från den återkommande läckagekontrollen till miljökontoret senast den 31 mars efterföljande år, om den totala köldmediemängden är 14 ton CO2e eller mer. Utrustning som innehåller mindre än 5 ton CO2e köldmedium räknas inte med i den totala köldmediemängden.

Miljösanktionsavgift

Om kontroller inte görs eller rapport lämnas för sent eller inte alls till miljökontoret kan operatören behöva betala en miljösanktionsavgift.

Naturvårdsverket om köldmedier Länk till annan webbplats.

Anmälan köldmedieanläggning Pdf, 434.3 kB, öppnas i nytt fönster.