Borlänge kommuns logotyp

Miljöfarlig verksamhet

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljöförvaltningen. Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan.

  • A-verksamheter ska ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 648.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om lagring av avfall som en del av att samla in avfall (mellanlagring) Pdf, 440.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan - husbehovstäkt samt kross- och sorteringsverk Pdf, 508.2 kB, öppnas i nytt fönster.