Borlänge kommuns logotyp

PCB i byggnader

Fastighetsägare är skyldiga att inventera PCB i byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. En redovisning ska lämnas till miljökontoret.

Sedan 2007 är fastighetsägare skyldiga att inventera PCB i byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973. En redovisning över hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som planeras för att skilja ut och omhänderta PCB-produkter ska lämnas till miljökontoret. Kravet på inventering gäller inte för en- och tvåbostadshus.

PCB-inventering och sanering

I de fall en byggnad eller anläggning innehåller fogmassa eller golvmassa med PCB överstigande 0,050 viktprocent (500 viktppm) är ägaren skyldig att vidta åtgärder för att sanera PCB.

Industribyggnader uppförda eller renoverade åren 1956-1973 ska saneras senast den 30 juni 2016. Samma tidpunkt gäller för andra byggnader än industribyggnader som är uppförda eller renoverade åren 1970-1973 och för fog- och golvmassa som använts inomhus.

För andra byggnader eller anläggningar än industribyggnader som uppförts eller renoverats åren 1956-1969 ska saneringen vara utförd den 30 juni 2014.

Om halten PCB ligger mellan 0,0050 och 0,050 viktprocent (20-500 viktppm) ska ägaren se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Tre veckor innan ägaren påbörjar saneringen ska detta anmälas till miljökontoret.

PCB sanering - blankett för anmälan Pdf, 450.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sanera PCB Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket om PCB Länk till annan webbplats.

PCB information.pdf Pdf, 133.6 kB.