Borlänge kommun

Kommun och politik

Kommunen ansvarar för olika frågor i din närmiljö, till exempel skolan, förskolan, äldreomsorg, vägar, vatten, avlopp och energifrågor.

Kommunernas uppgifter regleras i kommunallagen och i flera andra lagar, till exempel socialtjänstlagen, skollagen samt plan- och bygglagen. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Webbsändningar från kommunfullmäktige