Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Anslagstavla

Tillkännagivande av sammanträdestider

Sammanträdestider

Fullmäktige sammanträder en gång varje månad. Sammanträdena är offentliga och måste tillkännages på en officiell anslagstavla en vecka före sammanträdet.

Enligt den nya kommunallagen från 1 januari 2018, är denna digitala anslagstavla vår officiella anslagstavla.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten.

Till exempel om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Justerade protokoll

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • Kulturnämnden 2018-05-22

  Protokollet från kulturnämnden. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2018-05-22

  Protokollet från kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Byggnadsnämnden 2018-05-21

  Protokollet från byggnadsnämnden. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2018-05-23

  Protokollet från arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-05-23

  Protokollet från arbetsmarknads- och socialnämnden. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Sidan senast uppdaterad