Borlänge kommuns logotyp

Arkiv

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet som ska se till att verksamheter, nämnder och kommunala bolag fullgör sin arkivvård. Till arkivmyndigheten hör kommunens centralarkiv, som i praktiken utgör arkivmyndighetens beredande och verkställande organ. I Arkivlagen (1990:782) anges de grundläggande bestämmelserna för myndigheters arkiv.

Centralarkivets huvuduppgift är att ta hand om de handlingar som ska bevaras, samt ge råd i frågor som rör dokumenthantering och arkivering. När en handling har överlämnats till centralarkivet, tar arkivmyndigheten över äganderätten av handlingen. Här förvaras handlingar från bland annat skola, omsorg och socialtjänst. Även äldre handlingar från de tidigare kommunerna Domnarvet, Torsång och Stora Tuna med flera finns bevarade i centralarkivet.

Vill man ta del av gamla Borlängebilder, så får man kontakta Borlänge kommuns servicecenter för vidare information. Det finns inga bilder i centralarkivet.

Som enskild person har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns i arkivet, som till exempel gamla protokoll och kopior på betyg med mera. Vissa handlingar är dock sekretessbelagda, bland annat socialtjänstens personakter och skolhälsovårdsjournaler. Sekretessen för dessa handlingar gäller i 70 år. Man kan endast begära ut sekretesshandlingar som berör en själv. En sekretessprövning görs alltid innan eventuella handlingar kan lämnas ut.

Betygskopior, beställning

Historisk information om Borlänge

Riksarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stockholms stadsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk arkivinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkivcentrum i Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges släktforskarförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.