Borlänge kommuns logotyp

Domnarvet

År 1388 möter man för första gången namnet Domnarvet i gamla handlingar. Det var en liten by i Stora Tuna socken på östra stranden av Dalälven vid den nedersta av de fyra Tunaforsarna, Domnarvsforsen.

I mitten av 1500-talet fanns i byn sex "bondegårdar". År 1643 fick en bergsman från Falun privilegium att anlägga en såg vid forsen. Denna överläts 1689 till Stora Kopparberg. Därmed hade den första grunden till Bergslagets verksamhet vid Tunaforsarna lagts.

Stora Kopparberg hade länge haft planer på att uppföra ett järnverk och år 1872 inköptes egendomen Hushagen av Kronan. Där uppfördes järnverket som stod klart 1878.

Domnarvsbygden utvecklades sedan till Dalarnas största industricentrum. Vid Kvarnsvedsforsen byggdes Domnarvets pappersbruk, som startade driften år 1900. Namnet ändrades 1919 till Kvarnsvedens pappersbruk. Vid de två resterande Tunaforsarna uppfördes kraftstationerna Bullerforsen, byggd 1907 - 1910, och Forshuvud 1917 - 1922. 

Domnarvet municipalsamhälle bildades enligt "Kungabrev" den 1 januari 1926 men den politiska verksamheten började redan i maj 1925. Geografiskt omfattade municipalsamhället all bebyggelse från nuvarande gatan Tunagräns i söder till Båtsta och Bysjön i norr förutom Borlänge köping. Enligt ett "Nådigt brev" av den 31 mars 1928 bildades Domnarvets kommun den 1/1 1929 av Domnarvets municipalsamhälle utvidgat med Hönsarvsberget. Domnarvets kommuns politiska arbete startade redan under 1928 och fungerade parallellt med municipalsamhällets. Den 1 januari 1944 blev det dags för nästa förändring då Domnarvets kommun gick samman med Borlänge köping och bildade Borlänge stad.

1926 - 1928 Domnarvets municipalsamhälle

Municipalstämmans ordförande
1925 - 1930 Riksdagsman Erik Dalberg 

Municipalfullmäktiges ordförande
1925 - 1928 Riksdagsman Erik Dalberg (fr december 1925)
1929 - 1930 Herr J. Th. Eklund 

Municipalnämndens ordförande
1925 - 1930 Landstingskamrer C. Edv. Janson
vald sista perioden 1/1 1928 - 31/12 1931

1929-1943 Domnarvets kommun

Kommunalstämmans ordförande
1928 - 1943 Ombudsman Ejnar Lindbärg 

Kommunalfullmäktiges ordförande
1928 - 1931 Ombudsman Ejnar Lindbärg
1932 - 1943 Landstingskamrer C. Edv. Jansson 

Kommunalnämndens ordförande
1928 Landstingskamrer C. Edv. Jansson
1929 - 1943 Herr J. Oskar Hedenskog