Dela sidan på sociala medier

Kontakter

Har du frågor eller synpunkter? Nedan hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

Borlänge kommun

Telefon, växel: 0243-740 00

E-post: kommun@borlange.se

Postadress

Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Besöksadress

Reception, Stadshuset: Röda vägen 50, 781 81 Borlänge
Öppettider: 07.30-12.00, 12.45-16.00

Reception, Palladium: Sveagatan 21, 781 81 Borlänge
Öppettider: 08-12.00, 13.00-16.15

Stadshuset, Borlänge


Palladium, Borlänge


Fler kontaktvägar:


Har du frågor inom ett visst område? Skicka e-post till adresserna nedan så får du svar snabbare.

Kommunens tjänstemän
förnamn.efternamn@borlange.se

Kommunens verksamhet
kommunstyrelsen@borlange.se
Allmänna frågor om hela kommunens verksamhet, planering, uppföljning och ekonomi.

Arbete, familj och stöd
arbetsmarknads-socialnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om socialtjänst gällande individ- och familjeärenden. Till exempel försörjningsstöd, vuxenutbildning och integration.


Barn, skola, utbildning
barn-bildningsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om skolverksamhet som förskola, grundskola och gymnasieskola. Till exempel kommunala skolor och skolskjutsar.


Miljö, natur, livsmedel
miljonamnden@borlange.se
Allmänna frågor om miljö- och hälsoskydd. Till exempel livsmedelskontroller och naturvård.

Kultur
kulturnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om kulturverksamhet. Till exempel bibliotek, musikskola och offentliga platser.

Sport, fritid, föreningar
fritidsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om fritidsverksamhet som sport och fritidsaktiviteter. Till exempel skötsel av fritidsanläggningar och bidrag till föreningar och organisationer.


Omsorg, äldre, funktionsnedsatta
omsorgsnamnden@borlange.se
Allmänna frågor om äldreomsorg och handikappomsorg. Till exempel daglig verksamhet, äldreboenden och hemtjänst.

Bygga och bo
byggnadsnamnden@borlange.se  
Allmänna frågor om planering av byggande i kommunen. Till exempel bygglov och kartor.

Information och hemsida
information@borlange.se
Synpunkter och frågor om webbplatsen borlange.se


Sidan senast uppdaterad