Borlänge kommuns logotyp

Miljöplan

Nu finns en ny miljöplan och miljöstrategi för Borlänge kommun ute på remiss. Fram till den 30 september 2020 har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Borlänge kraftsamlar för en bättre miljö. Miljönämnden i kommunen presenterar nu sitt förslag på ny miljöplan och miljöstrategi. Förslaget är på remiss fram till den 30 september. Det betyder att du har möjlighet att tycka till och lämna just dina synpunkter. Det är tillsammans med alla som bor och verkar i Borlänge som vi kan skapa en hållbar stad. 

Ge dina synpunkter!

Dialog om förslaget till ny miljöplan 23 september 2020

Miljöstrategi 2021-2030

Vi står inför den kanske största utmaningen någonsin. Syftet med miljöstrategin är att underlätta för hela kommunkoncernen att gemensamt jobba för att uppnå de uppsatta målen. Vi ska bidra till att hejda klimatförändringarna, stärka den biologiska mångfalden och skapa en cirkulär ekonomi.

Borlänge kommun kan göra viktig skillnad för miljön, men äger inte utvecklingen ensamt. Tillsammans med Borlängebor, näringsliv och föreningar kan vi göra ännu mer. Genom att kommunen går före, skapar delaktighet och samverkar med Borlängeborna och näringslivet kan vi få med oss fler i arbetet och uppnå ännu större effekt.

Miljöstrategi 2021-2030 - remissversionPDF

Ett bakgrundsdokument är framtaget för att redovisa på vilken grund delmålen i miljöstrategin har formulerats. Tanken är att det ska underlätta för alla som tar del av och ger synpunkter på miljöstrategin.

Bakgrund om målsättningar i förslag till Miljöstrategi 2021-2030PDF

Miljöplan 2021-2022

Det kräver långsiktighet och arbete under flera år för att vi ska nå målen i miljöstrategin. Miljöplanen beskriver de åtgärder som kommunen ska kraftsamla kring år 2021-2022. Därefter arbetas en ny miljöplan fram för nästföljande två år. På så sätt ska vi omsätta miljöstrategin i handling och samtidigt möjliggöra flexibilitet och att rätt åtgärd sätts in i rätt tid.

Miljöplan 2021-2022 - remissversionPDF

Frågeställningar till remissen

Ett följebrev med frågeställningar till miljöplanen och miljöstrategin har skickats ut direkt till externa myndigheter, andra kommuner och till privatpersoner som deltagit i tidigare medborgardialog om klimatet. Den övergripande frågan är:

  • Vilka synpunkter har du/ni på innehållet i miljöplanen och/eller miljöstrategin?

Till privatpersoner och företagare i Borlänge ställer vi dessutom frågan:

  • Hur vill du/ditt företag bidra till de övergripande målen för klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi?

Interna frågeställningar

Till kommunens egna nämnder och verksamheter ställs följande frågor:

  • Vilka synpunkter har du/ni på innehållet i miljöplanen och/eller miljöstrategin?
  • Är de delmål och åtgärder som föreslagits rätt? Är ansvarsfördelningen riktig? Har ni förslag på andra mål och åtgärder som bidrar till att nå de övergripande målen?
  • Hur är er bedömning av genomförandet utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna?

Sändlista

I sändlistan här nedanför ser du vilka som fått följebrev om den nya miljöplanen och miljöstrategin:

SändlistaPDF

Dialog om förslaget till ny miljöplan

Vad tycker du om förslaget till miljöstrategi och miljöplan? Vi vill ha din hjälp för att forma kommunens framtida arbete för miljön. Miljöstrategin och miljöplanen ska vara verktygen för att nå målen om en god miljö för dagens och framtidens Borlängebor.

Vid dialogtillfället kommer Elina Brodén, miljönämndens ordförande presentera förslaget. Sedan finns tid för frågor, svar och att lämna synpunkter direkt till kommunen.

För vem? Borlängebor, föreningar i Borlänge

Tid: onsdag 23 september, klockan 18-00–20.00

Plats: digitalt möte via Skype. Anmälda kommer att få en länk som fungerar för alla sorters datorer, paddor och för smartphone.

Anmälan: senast 22 september till nymiljoplan@borlange.se eller 0243-64253

Hör av dig om du inte har tillgång till dator, padda eller smartphone men ändå vill delta. Du är också välkommen att lämna skriftliga synpunkter fram till den 30 september 2020.

Välkommen!

Skicka synpunkter på den nya miljöstrategin och miljöplanen via e-post till: nymiljoplan@borlange.se.

Vi önskar få svar i redigerbart format (word) för att underlätta sammanställningen av inkomna svar.