Borlänge kommuns logotyp

Visselblåsarfunktion

Syftet med Borlänge kommuns visselblåsarfunktion är att minska risken för att korruption eller oegentligheter förekommer i verksamheten.

Borlänge kommun som organisation är till för kommunens invånare. Borlängebon ska känna sig trygg med att vi i Borlänge kommun alltid fattar beslut med största möjliga öppenhet och integritet och att vi aldrig accepterar korruption eller mutor i någon form.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker oegentligheter och upplever att det inte är möjligt att hantera frågan inom den egna organisationen. En oegentlighet kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om att personens närstående gynnas på något sätt. Du kan även använda funktionen för att anmäla misstanke om lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten.

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom Borlänge kommun, till exempel vara förtroendevald, högre chef eller en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. När det gäller enhetschefer ska frågan i första hand hanteras längre upp inom den egna organisationen.

Så använder du visselblåsarfunktionen

Använd e-tjänsten här nedanför om du vill anmäla någon form av oegentlighet:

Visselblåsarfunktion - gör din anmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver hjälp med att fylla i din anmälan, är du välkommen att vända dig till kommunens servicecenter på telefon 0243-740 00.