Borlänge kommuns logotyp

Diarium och arkiv

I diariet hittar du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter, exempelvis inkommen och utgående post.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.
Vissa ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarium på internet.

Webbdiarum

I vårt webbdiarium kan du ta del av handlingar som inkommit till och/eller upprättats inom kommunens nämnder och kommunfullmäktige. Handlingar som skyddas av sekretess går inte att öppna i webbdiariet, men om du vill ta del av en handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Det kan du göra via vårt servicecenter eller direkt till respektive nämnds funktionsbrevlåda eller nämndsekreterare.

Sekretessprövning

När du begär att få ta del av en allmän handling gör myndigheten en så kallad sekretessprövning av handlingen för att ta reda på om handlingen är allmän och offentlig eller helt eller delvis omfattas av sekretess. Normalt sett går den här prövningen fort men myndigheten kan behöva skälig tid för att genomföra sekretessprövningen.

Här hittar du e-postadresser till alla nämnder

Sök i webbdiariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsbehandling

Beslut, insyn och rättssäkerhet