Borlänge kommuns logotyp

Diarium och arkiv

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Vissa ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarie på internet. 

Här hittar du e-postadresser till alla nämnder

Sök i webbdiariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftsbehandling

Beslut, insyn och rättssäkerhet