Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Diarium och arkiv

I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Vissa ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt sekretesslagen. Det finns också regler i personuppgiftslagen som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarie på internet. 

Sök i webbdiariet

 

Personuppgiftsbehandling

På den här sidan finns information om kommunens personuppgiftsbehandling, det vill säga hur och varför Borlänge kommun hanterar personuppgifter.

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati. I en demokrati är det av yttersta vikt att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och media. Därför har offentlighetsprincipen en mycket viktig kontrollfunktion.

Sidan senast uppdaterad