Borlänge kommuns logotyp

Betalning till Borlänge kommun

Här hittar du mer information om hur du betalar fakturor från Borlänge kommun.

Betalning

Om du har fått en faktura från kommunen ska du betala till bankgironummer 575-8453. Numret står förtryckt på inbetalningsavin. Du som betalar fakturor till kommunen har även möjlighet att göra betalningen via autogiro och/eller via din internetbank med e-faktura.

För övriga betalningar till kommunen där OCR-nummer saknas, ska bankgiro 5349-1486 användas. Var noggrann med att ange vad betalningen avser.

Autogiro

Autogiro innebär att du som kund ger kommunen fullmakt att hämta fakturabeloppet på ditt bankkonto på förfallodagen. Autogiro underlättar administrationen kring betalningen både för dig och för kommunen. För de kunder som har autogiro innebär det att samtliga fakturor från kommunen omfattas av autogirodragning. 

Ladda hem blankett för autogiromedgivande Pdf, 194.9 kB.

Elektronisk faktura

E-faktura innebär att din faktura skickas elektroniskt till din internetbank i stället för hem till din brevlåda. Ansökan görs via din internetbank. Du kan även kombinera e-faktura med autogirobetalning.

Information om elektroniska fakturor

Frågor och betalningsdatum

Frågor angående fakturans innehåll besvaras av den referens som finns på fakturan.

Betalningsdatum finns angivet på fakturan. Detta innebär att du måste planera betalningen så att den finns på kommunens konto senast på betalningsdatum.

Vad händer om fakturan inte betalas i tid?

Betalningspåminnelse skickas om fakturan inte är betald på förfallodagen. Inkassokrav skickas om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen. Lagstadgad avgift för inkassokravet tas ut med 180 kronor.

Vid för sen betalning påbörjas ränteberäkningen direkt efter förfallodatum. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen med gällande referensränta + 8 procent. Räntan faktureras på inkassokravet.

Borlänge kommun har tecknat avtal med Visma Financial Solutions för påminnelse- och inkassohanteringen. Det innebär att Visma i fortsättningen svarar på frågor gällande påminnelse- och inkassokrav och att Borlänge kommun hanterar frågor som rör vad fakturan avser.

Observera att du som har en digital brevlåda, exempelvis Kivra, kommer att få dina påminnelser och inkassokrav skickade dit.

Kontakta Visma om du har frågor angående betalningen av påminnelsefaktura eller inkassokrav.

E-post: kontakt.vfs.se@visma.com

Telefon: 0771-23 24 02

Om du har frågor om vad fakturan avser kontakta Borlänge kommun och i första hand referensen på fakturan, annars kontakta:

E-post: kommun@borlange.se

Telefon: 0243-740 00