Borlänge kommuns logotyp

Betalning till Borlänge kommun

Här hittar du mer information om hur du betalar fakturor från Borlänge kommun.

Betalning

Om du har fått en faktura från kommunen ska du betala till bankgironummer 575-8453. Numret står förtryckt på inbetalningsavin. Du som betalar fakturor till kommunen har även möjlighet att göra betalningen via autogiro och/eller via din internetbank med e-faktura.

För övriga betalningar till kommunen där OCR-nummer saknas, ska bankgiro 5349-1486 användas. Var noggrann med att ange vad betalningen avser.

Autogiro

Autogiro innebär att du som kund ger kommunen fullmakt att hämta fakturabeloppet på ditt bankkonto på förfallodagen. Autogiro underlättar administrationen kring betalningen både för dig och för kommunen. För de kunder som har autogiro innebär det att samtliga fakturor från kommunen omfattas av autogirodragning. 

Ladda hem blankett för autogiromedgivande Pdf, 194.9 kB.

Elektronisk faktura

E-faktura innebär att din faktura skickas elektroniskt till din internetbank i stället för hem till din brevlåda. Ansökan görs via din internetbank. Du kan även kombinera e-faktura med autogirobetalning.

Läs mer om elektroniska fakturor

Frågor och betalningsdatum

Frågor angående fakturans innehåll besvaras av den referens som finns på fakturan.

Betalningsdatum finns angivet på fakturan. Detta innebär att du måste planera betalningen så att den finns på kommunens konto senast på betalningsdatum.

Vad händer om fakturan inte betalas i tid?

Betalningspåminnelse skickas om fakturan inte är betald på förfallodag.

Inkassokrav skickas om fakturan inte betalas efter betalningspåminnelsen. Lagstadgad avgift för inkassokravet tas ut med 180 kronor.

Dröjsmålsränta

Vid för sen betalning till kommunen påbörjas ränteberäkningen direkt efter förfallodatum. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen med gällande referensränta + 8 procent. I Borlänge kommun debiteras räntan på inkassokravet.

Kontakta oss om du inte kan betala en faktura

Kan du inte betala är det viktigt att du kontaktar kommunens kravhandläggare på telefon 0243-74 000 eller via mail kundfakturering@borlange.se

Kronofogden får uppdrag från kommunen att driva in fordran om betalning inte skett enligt inkassokravets förfallodag. Då tillkommer kommunens kostnader, ansökningsavgift och ränta.

Vid obetalda avgifter finns särskilda avstängningsrutiner för barnomsorg och musikskoleundervisning.

Autogiroanmälan.pdf Pdf, 194.9 kB.