Borlänge kommuns logotyp

Budget, årsredovisning, ekonomiska rapporter

Varje år bestämmer kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas. Fördelningen görs i en budget.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av verksamheten för det gångna året med uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Den beskriver kommunkoncernens verksamhet, utveckling, medarbetare och ekonomi. Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhetsberättelser som respektive nämnd tar fram. Varje bolag gör dessutom en egen årsredovisning som kan hämtas från respektive bolag.

Delårsbokslut upprättas per 31 augusti för kommunen och kommunkoncernen.

De senaste årens personalbokslut återfinns i Borlänge kommuns årsredovisning. Det görs även delårsbokslut per den 31 augusti varje år som redogör för väsentliga personalförhållanden.