Borlänge kommun

Budget, årsredovisning, ekonomiska rapporter

Varje år bestämmer kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas. Fördelningen görs i en budget.

Nedan hittar du våra olika budgetdokument, ekononomiska rapporter, revisionsrapporter och årsredovisningar.