Borlänge kommun valkansli
0243-741 16
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier
EU-valet 26 maj 2019

EU-val 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europarlamentet. Förtidsröstningen startar 8 maj 2019.

Det är val till Europaparlamentet vart femte år, så kallat EU-val. Då väljer invånarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka som ska representera dem i Europaparlamentet.

Så går EU-valet till

EU-valet (Europaparlamentsvalet) går till på liknande sätt som valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Genom valet avgörs vilka politiska partier och ledamöter som ska representera EU-ländernas invånare i Europaparlamentet. Ledamöterna i Europaparlamentet väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna. 

Vem får rösta i EU-valet?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller 

  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Frågor?

Du kan kontakta Borlänge kommuns valkansli via e-post valnamnden@borlange.se  eller  telefon 0243-741 16. 

Information om EU-valet/Information in other languages

Mer om EU och valet

På Valmyndighetens webbplats (val.se) kan du läsa mer om EU och valet.

På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om EU och valet.

Lättläst information

Information på lättläst svenska. 

Lättläst

Information in other languages

Find out how to vote in the European Parliament Elections 2019. Information is available in 37 different languages on the website of the Election Authority.

Other languages

Teckenspråk

Sidan senast uppdaterad