Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Borlänge kommun valkansli
0243-741 16
Dela sidan på sociala medier

Rösta med bud/ambulerande röstmottagning

En väljare som inte kan ta sig till vallokalen på valdagen eller som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan rösta med bud eller genom ambulerande röstmottagare.

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Förutom budet behövs även ett vittne. Budet och vittnet får inte vara samma person.

Det behöver du göra

Det finns material för budröstning att hämta på alla ställen där man kan rösta eller hos kommunen. Från den 23 april kan du beställa material för att budrösta från Valmyndighetens webbplats.

Både vittne och bud ska ha fyllt 18 år. Vem som helst kan vara vittne, men bara följande personer kan vara bud:

  • väljarens make eller sambo samt väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar och syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter, exempelvis god man

Så går det till

  • Budrösten kan lämnas in som förtidsröst i en röstningslokal eller på valdagen i din vallokal.
  • Väljaren gör själv i ordning sin röst med vittnet och budet närvarande.
  • Budet ska kunna legitimera sig när han eller hon lämnar in rösten. Om budet lämnar rösten på en röstningslokal måste även den röstandes röstkort tas med.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du rösta med hjälp av en ambulerande röstmottagare. 

En ambulerande röstmottagare är  utsedd av Borlänge kommuns valnämnd att ta sig till väljaren för att transportera rösten till röstningslokal. En ambulerande röstmottagare har samma status som en röstmottagare i vallokal och kan därför hjälpa väljaren att göra i ordning rösten.

Den som önskar service av en ambulerande röstmottagare bokar tid av kommunens valkansli. 

Ambulerande röstmottagning är tillgängligt med start 8 maj på vardagar. 

Bokning av ambulerande röstmottagning görs hos valkansliet, telefon 0243-741 16.

Sidan senast uppdaterad